Pracovní stáže pro absolventy v rámci skupiny Sweco

/siteassets/images/2019-12/staz0_770.jpg

Pracovní stáže pro absolventy v rámci skupiny Sweco

12 prosince 2019

Společnost Sweco Hydroprojekt jako mnoho dalších společností napříč všemi technickými obory se úspěšně vyrovnává s nedostatkem lidí na trhu práce. Vzhledem k minimu absolventů vodohospodářských oborů a složitosti dané problematiky je pro nás výchova a investice do absolventů vysokých škol jednou z priorit a klíčem k dalšímu úspěchu. Společnost působící v rámci švédské konzultační skupiny Sweco dokázala využít celoskupinových synergií v oblasti HR a interních vazeb na zahraniční pobočky skupiny a společnými silami klade velký důraz na systematické vzdělávání jak po technické stránce, tak z hlediska osobního růstu a zkušeností získaných na stážích v zahraniční.

Nově nastupující absolventi jsou přiřazeni ke svým technickým mentorům zajišťujícím jejich odborný rozvoj, který kromě práce v kanceláři obsahuje i pravidelné prohlídky staveb. Tato intenzivní spolupráce je po zapracování absolventa dále prohloubena nabídkou pracovní stáže v některé ze společností Sweco v Evropě. V těchto dnech jsme úspěšně zajistili stáže pro další dva absolventy divize hydrotechniky. Jedná se o půlroční stáže v norském městě Trondheim, kde má skupina Sweco Norway jednu ze svých společností zaměřenou na vodní energetiku a vodohospodářskou infrastrukturu.

Zkušenosti získané v mezinárodním prostředí umožňují absolventům širší a nadregionální pohled na vodohospodářskou problematiku, přináší vnímání různých kultur a v neposlední řadě zajišťují významný osobní rozvoj. Tyto nepřenosné zkušenosti jsou pak základem pro další úspěšný rozvoj zaměstnanců a jejich směřování kariéry v projekční a konzultační sféře.

Petr Matějček
Ředitel divize hydrotechniky
Sweco Hydroprojekt a.s.
petr.matejcek@sweco.cz