Výstava Vodovody-Kanalizace 2019

/siteassets/images/2019-05/vod-ka_2019_sweco_770.jpg

Výstava Vodovody-Kanalizace 2019

23 května 2019
Úspěšná prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. na 21. Mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody-kanalizace 2019

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. v rámci svojí expozice na 21. Mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody-kanalizace 2019, konané 21.5 – 23.5 2019 v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA, představila využití 3D modelů inženýrských staveb v praxi. 3D modely čistírny odpadních vod, podzemní retenční nádrže, skladu mobilního hrazení, čerpací stanice a vodojemu byly přestaveny formou virtuální reality a nově také formou tisku z 3D tiskárny. Expozice těchto moderních technologií se setkala s velkým zájmem návštěvníků a pozitivním ohlasem.

Stanislav Hanák

3DPrint_1_770.JPG

3DPrint_3_770.JPG

3DPrint_2_770.JPG