Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii

Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii

4 července 2018

Společnost Sweco Hydroprojekt byla pověřena posílením kapacity a pomoci při přípravě projektu venkovského zásobování vodou navrženého pro financování ze strany Světové banky. Očekává se, že projekt pomůže zlepšit současnou situaci ve vodárenství a sanitárním sektoru se zaměřením na nedostatečně pokryté venkovské oblasti. Oblast, která je součástí navrhovaného projektu venkovského zásobování vodou zahrnuje 3 lokality v regionu Khatlon v Tádžikistánu: Vakhsh, Vosse a Danghara-Temurmalik.

Cílem projektu je vyvinout vodovodní systém a do jisté míry i kanalizační přípojky s celkovým cílem uspokojit základní potřeby obyvatel ve venkovských oblastech v oblasti zásobování pitnou vodou a zlepšit podmínky veřejného zdraví a životního prostředí.

V rámci projektu bude vypracována studie proveditelnosti, detailed design, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, posouzení vlivů na životní prostředí a sociální dopad (ESIA) a technická asistence v oblasti finančního řízení. Příjemcem a  zadavatelem pro tyto konzultační a inženýrské služby je Státní organizace "Khojagii Manziliyu Kommunali" vlády Tádžikistánu.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Fiala,
ředitel divize Export,
jaroslav.fiala@sweco.cz,
+420 261 102 386