Sweco Hydroprojekt rozšiřuje své portfolio zahraničních aktivit v Černé Hoře

/siteassets/images/2019-04/mn1_770x380.jpg

Sweco Hydroprojekt rozšiřuje své portfolio zahraničních aktivit v Černé Hoře

5 dubna 2019
Sweco Hydroprojekt a.s. ve spolupráci s německou společností Sweco GmbH podílí na posílení klimatické resoluce v Černé Hoře.

Zadání tohoto úkolu je součástí technické a environmentální spolupráce v rámci rozsáhlého projektu rekonstrukce hlavních silnic Černé Hory, pro který EBRD schválila státní půjčku ve výši 40 milionů EUR. Zájmové území pokrývá následujících tří dílčí projekty: obnova silničního úseku Rozaje - Spiljani (cca 20 km), obnova a modernizace silničního úseku Tivat - Jaz (cca 16 km), obnova a modernizace úseku silnic Danilovgrad - Podgorica (cca 16 km).

Mezi zúčastněnými stranami silniční infrastruktury roste povědomí o dopadu, který má změna klimatu na silniční síť, a pochopení toho, že k omezení nepříznivého dopadu je zapotřebí řízená činnost, jakož i plné využití příznivého dopadu.

Cílem tohoto úkolu je nejen zhodnotit tři dílčí projekty, které v roce 2019 zahájí realizaci, a poradit při zavádění prvků odolnosti vůči změně klimatu do plánování a navrhování budoucích projektů, ale také pomoci vytvořit institucionální rámec pro celou Černou Horu, aby tak učinily ve všech budoucích projektech a na všech stávajících silnicích, kde lze očekávat vliv na klimatické podmínky.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Fiala,
ředitel divize Export,
jaroslav.fiala@sweco.cz,
+420 261 102 386