Sweco Hydroprojekt dále rozšiřuje své činnosti v oblasti vodního hospodářství v jihovýchodní Asii

Sweco Hydroprojekt dále rozšiřuje své činnosti v oblasti vodního hospodářství v jihovýchodní Asii

4 července 2018

Společnost Sweco Hydroprojekt, jako součást mezinárodního konzultačního týmu, se významně podílí na realizaci projektu: „SANITACE A HYGIENICKÁ INICIATIVA PRO MĚSTA V JIHO ZÁPADNÍ ČÁSTI SRÍ LANKY (SHIFT)“.

Hlavními cíli rozsáhlého programu SHIFT je podpora pokračujícího úsilí vlády Srí Lanky směřovat k rozvoji sanitárních služeb, které zlepší kvalitu života a optimalizují sociální a hospodářský rozvoj, vyjasní a zlepší oblast vodního hospodářství, usnadní přístup k hygienickým službám pro znevýhodněné domácnosti a podpoří zachování pobřežních a mořských ekosystémů a biologické rozmanitosti.

Očekává se, že projekt povede ke zvýšení účinnosti a většímu zlepšení dodávky odpadních vod, lepší hygieně a ochraně životního prostředí a zlepšeným zdravotním výsledkům a kvalitě života obyvatel oblasti Negombo, Galle-Unawatuna a Kelaniya-Peliyagoda, stejně jako oblasti Ratmalana- Moratuwa a JaEla-Ekala.

V rámci projektu o délce trvání 5 let budou postupně poskytnuty poradenské a inženýrské služby týkající se přezkoumání stávajících studií, sběr a šetření dat, přípravy studií proveditelnosti, preliminary a detailed designy, zadávací dokumentace na výběr dodavatelů, asistence při výběrovém řízení a stavební dozor. Srí Lanské Ministerstvo městského plánování a zásobování vodou bude projektovou agenturou pro navrhovaný úvěr, zatímco Národní rada pro zásobování vodou a odvodnění bude prováděcí agenturou a vlastník projektu a souvisejících prací.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Fiala, ředitel divize Export,
jaroslav.fiala@sweco.cz,
+420 261 102 386