Sweco Hydroprojekt a.s. uspělo se svým námětem u ČRA v rámci B2B programu

/siteassets/images/2019-07/ghouta_770.jpg

Sweco Hydroprojekt a.s. uspělo se svým námětem u ČRA v rámci B2B programu

19 července 2019
Sweco Hydroprojekt a.s. získalo dotaci z mimořádného výběrového řízení v rámci podpory de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 a tímto významně pomohlo posílit její podnikatelské prostředí v Sýrii.

Záměrem společnosti je v rámci projektu přispět k řešení konkrétních rozvojových problémů Sýrie v oblasti vodohospodářství a předat potřebné know-how za účelem posílení rozvojového partnerství.

Hlavním výstupem projektu bude studie, která posoudí zajištění efektivní a udržitelné obnovy vodního hospodářství ve válkou zdevastované oblasti Východní Ghúty, zejména posouzení dodávek pitné vody pro obyvatele postižené válečným konfliktem. Díky studii bude možné detailněji naplánovat investice potřebné ke zlepšení stávající situace v oblasti často sužované válečným konfliktem, nehostinnými podmínkami či chudobou.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Fiala,
ředitel divize Export,
jaroslav.fiala@sweco.cz,
+420 261 102 386

East Ghouta (Source: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rada-bezpecnosti-osn-pozaduje-okamzite-primeri-v-syrii-boje/r~ed8c0c721a4e11e885e30cc47ab5f122/)