Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

9 června 2018

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. jako vedoucí sdružení předala v průběhu května Ministerstvu dopravy dlouho avizovanou strategickou studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Přes různé mediální ohlasy veřejnosti je zřejmé, že v době, kdy okolní státy investují značné finanční objemy do výstavby a modernizace vodních cest, může mít tento komplexní projekt opodstatnění i v České republice. Zároveň musí být na tento projekt nahlíženo z pohledu celoevropského významu, protože se jedná o obchodní propojení tří moří unikátní vodní cestou.

Studie proveditelnosti byla zpracována ve spolupráci s řadou  renomovaných společností a odborníků, včetně odborné veřejnosti, jako komplexní dílo zahrnující posouzení alternativ dosažení cílů dopravní politiky, prověření a posouzení alternativ jednotlivých větví D-O-L, posouzení vlivu na životní prostředí, mapové dílo, marketingovou část, ekonomickou část a analýzu rizik. To vše v detailu vysoce přesahujícím běžný rozsah studie proveditelnosti a tím umožňuje seriózní diskuzi nad dalším postupem.

Naše odborníky nyní čeká poslední, neméně náročná část projektu, a to zapracování připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkovacího řízení.

Ing. Martin Pavel – hlavní inženýr projektu

Zdroj: http://www.vud.sk