Studie proveditelnosti v Bangladéši

/siteassets/images/2020-04/bangladesh1_770.jpg

Studie proveditelnosti v Bangladéši

14 dubna 2020
Sweco Hydroprojekt a.s. navazuje na aktivity v jižní Asii a vstupuje do nového teritoria - Bangladéš

Bangladesh2_770.jpg

Sweco Hydroprojekt a.s. připravuje studii proveditelnosti se zaměřím na posouzení možností zásobování a úpravy pitných vod v Bangladéši. V rámci studie bude vytipována lokalita s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci a to zejména v okolí města Dhaka. Vybraná lokalita bude ve studii podrobněji rozvedena a bude vytvořen koncepční návrh technického řešení. Ve své první fázi se studie se zaměří na posouzení zdrojů pitných vod a jejich vydatnosti a technologii úpravy pitných vod. Druhá fáze se zaměří na samotnou distribuci a zásobování upravené vody do spotřebiště upravenou dle potřeb místní samosprávy.

Bangladesh3_770.jpg

Jaroslav Fiala