ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA

1 srpna 2018

Akcí „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)“ bude v říjnu 2018 zahájena další fáze modernizace úpravny vody Želivka. Stavbu budou provádět společnosti Metrostav a.s., SMP CZ, a.s. a GEOSAN GROUP a.s., které pro tuto akci založily „Společnost ÚV Želivka“.

Náplní akce je doplnění technologické linky úpravy vody ÚVŽ o objekt filtrace přes vrstvu granulovaného aktivního uhlí s kapacitou 3 500 l/s. Celkový výkon úpravny vody 7 000 l/s zůstane zachován beze změny.

Sweco Hydroprojekt a.s. bude pro zhotovitele stavby zpracovávat převážnou část dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby, havarijní plán, návrh provozního řádu pro zkušební provoz a úpravy provozního řádu pro trvalý provoz a dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude podle požadavku investora stavby zpracována ve dvou fázích – ve 2D a jako 3D model. Dále se bude spolupodílet na přípravě a realizaci zkušebního provozu.

V rámci realizace díla bude postavena nová hala GAU filtrace s 16 filtry s granulovaným aktivním uhlím a proběhne stavební i technologická rekonstrukce stavebních objektů a provozních souborů, které na provoz GAU filtrace navazují, nebo které ji podmiňují. Celkem se jedná o 15 stavebních objektů a 9 provozních souborů.

Předpokládaná doba výstavby je 27 měsíců, navazovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců. Ivestiční náklady akce přesahují 1 mld Kč.

Hlavním inženýrem projektu je Ing. Ladislav Sommer.