Silniční konference 2017

Silniční konference 2017

1 listopadu 2017
V říjnu se v Brně jako každý rok konala pod záštitou ŘSD dvoudenní Silniční konference, které se každoročně zúčastní okolo jednoho tisíce delegátů z celé ČR.

Mimo jiné se v rámci této konference konal i blok přednášek na téma BIM – Zavádění pro dopravní stavby. Naše společnost využila této příležitosti a ve spolupráci Prahy a divize Morava naši zástupci (Ing. Viktor Sláma a Ing. Martin Pargač) odprezentovali přednášku na téma „Použití postupů BIM při zpracování projektu mostní konstrukce v ČR“. Pro tuto prezentaci se využili zkušenosti a postupy získané na reálném projektu mostu, který byl zpracován v naší kanceláři v Brně.