Podpora vodárenství v Kyrgyzském Tokmoku

/siteassets/images/2019-07/tokmok_770.jpg

Podpora vodárenství v Kyrgyzském Tokmoku

19 července 2019
Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii.

EBRD se zabývá činnostmi v oblasti zásobování vodou v Kyrgyzské republice, které se vyznačují silně poškozenými aktivy pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod, velmi omezeným čištění odpadních vod a nespolehlivým zásobování vodou. V roce 2014 se město Tokmok obrátilo na EBRD se žádostí o financování obnovy vodovodní sítě a vybraných zlepšení odpadních vod ve městě.

Společnost Sweco Hydroprojekt, která v tomto výběrovém řízení zastupovala skupinu SWECO, uspěla se svou nabídkou na realizaci projektových intervencí, které se zaměřují především na:

  1. obnovu systému zásobování vodou a vybraných zlepšení čištění odpadních vod;
  2. zlepšení základu příjmů s využitím tarifů založených na spotřebě pro účinnější využívání pitné vody;
  3. zlepšení celkové efektivnosti vodárenské společnosti včetně účtování a výběru tarifů za služby vodárenské společnosti;
  4. zlepšení finančního a provozního řízení společnosti.

Společnost Sweco Hydroprojekt bude pod dobu 3 let podporovat vodárenskou společnost Tokmok ve všech aspektech realizace projektu včetně přípravy projektové dokumentace, technických specifikací, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, asistence při zadávání veřejných zakázek, vyhodnocování výběrového řízení a uzavírání smluv s vybranými dodavateli, správy a dohledu nad realizací zakázky včetně realizace environmentální a sociálního plánu.

Díky účasti Sweco Hydroprojekt bude mít vodohospodářská společnost Tokmok přístup k osvědčeným postupům při realizaci projektu a zadávání veřejných zakázek, jakož i k poradenství v konkrétních technických otázkách včetně environmetálních a sociálních požadavků.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jaroslav Fiala,
ředitel divize Export,
jaroslav.fiala@sweco.cz,
+420 261 102 386