ČOV Slaný - Blahotice

/siteassets/images/2019-09/slany_1_770.jpg

ČOV Slaný - Blahotice

17 září 2019
Dne 10.9.2019 byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu intenzifikovaná a modernizovaná ČOV Slaný – Blahotice.

Přestřihnutí pásky proběhlo za účasti technického ředitele naší společnosti Ing. Vladimíra Mikuleho.

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a autorský dozor zajišťovala divize 151, hlavním inženýrem projektu této významné investice pro Královské město Slaný byl Ing. Štěpán Rinn. Výstavba probíhala od 11/2017 do 7/2019. Generálním zhotovitelem stavby byly Strojírny a opravny Milenov, spol. s.r.o., zhotovitelem technologické části KUNST, spol. s.r.o. a zhotovitelem stavební části Skanska a.s.

Technicky se především jednalo o rekonstrukci hrubého předčištění, výstavbu nové usazovací nádrže, rekonstrukci dvou linek biologického čištění – aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží, rekonstrukce kalového hospodářství, vybudování nové vyhnívací nádrže a plynového hospodářství. Po rekonstrukci je ČOV navržena na 16 000 EO.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

Stanislav Hanák