NVL Praha je „Stavbou roku 2019“

/siteassets/images/2019-10/nwl2_770.jpg

NVL Praha je „Stavbou roku 2019“

31 října 2019
Stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)“, kterou projektovala naše společnost, získala prestižní ocenění „Stavba roku 2019“.

Stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)“, kterou projektovala naše společnost, získala prestižní ocenění „Stavba roku 2019“  v celostátní soutěži vypisované ABF Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jedná se o největší soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Soutěž úzce spolupracuje s nejvýznamnějšími partnery z řad státní správy, odborných institucí, masmédií i oborových médií. Úspěch v této přehlídce je důkazem prokazatelné kvality stavby z různých úhlů pohledu s podporou vysoce odborné poroty.