Generel VN Orlík – zlepšení kvality vody

/siteassets/images/2019-07/vn_orlik_770.jpg

Generel VN Orlík – zlepšení kvality vody

17 července 2019
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. bude jako leader sdružení zpracovávat strategický dokument pro Jihočeský kraj vedoucí ke zlepšení kvality vody v největší české nádrži Orlík a v jejím povodí.

Jedná se o návrh systému opatření od přírodě blízkých po čistě technická opatření na technologickém vybavení čistíren odpadních vod v povodí vodní nádrže včetně odhadu investičních a provozních nákladů. Navržená opatření mají vést  k snížení množství vnosu fosforu o 2/3 (117 tun) z povodí do vodní nádrže Orlík tak, aby bylo možno dlouhodobě udržet koncentraci fosforu ve vodě Orlické nádrže pod neeutrofní úrovní. Orientační náklady na opatření se pohybují ve výši 2,5 miliardy Kč.

Divize Hydrotechniky
Ing. Martin Pavel