Řešení kalového hospodářství

/siteassets/images/2019-04/kaly770x380.jpg

Řešení kalového hospodářství

1 dubna 2019

Dlouhodobě se věnujeme projektování kalového hospodářství čistíren odpadních vod v ČR i zahraničí. Navrhovaná řešení zohledňují jednak velikost ČOV, ale rovněž legislativní a environmentální hlediska. Za poslední období jsme registrovali zvýšený tlak některých dodavatelů technologií na navrhovaná řešení a odlišné ekonomické modely, které ne vždy respektovaly ekonomickou realitu. V důsledku projektů v různých zemích jsme získali zajímavé podklady a informace týkající se technických řešení, ekonomických modelů, provozních zkušeností a legislativního vývoje.  

Cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj kalového hospodářství ČOV. V současné době jsme se zaměřili na sušení stabilizovaných kalů a to včetně svozů kalů z dostupné vzdálenosti. Krátkodobé cíle spočívají ve využití usušených kalů spoluspalováním s uhlím v tepelných elektrárnách či teplárnách. V případě splnění všech zákonných limitních hodnot je možné usušený kal stále ještě používat ke hnojení, případně k přípravě kompostů. Jak potvrdily závěry konference Waste to Energy 2019, vývoj spěje k termické destrukci kalů a využití popela ke zpětnému využívání fosforu v přímé vazbě na „Cirkulární ekonomiku“.

Jednou z nejzajímavějších částí našich projektů jsou ekonomické modely (CBA), které vycházejí právě z reálných dat (technických, ekonomický a legislativních) získaných nejen v ČR, ale i v zahraničí (například Bělorusko, Gruzie, Srbsko, Německo, Polsko).

Karel Hartig