Cirkulární ekonomika v praxi - TPCA Kolín

/siteassets/images/2019-09/tpca_770.jpg

Cirkulární ekonomika v praxi - TPCA Kolín

3 září 2019

Vzhledem k situaci ohledně problematické situace se zdroji vody jsme vypracovali řešení spočívající ve využití odtoku z biologické čistírny odpadních vod průmyslového areálu TPCA v Kolíně. Toto řešení spočívá ve vyčištění odtoku z ČOV na kvalitu, která umožňuje její zpětné využití v průmyslové výrobě. Tímto se snižujte potřeba využití podzemní a pitné vody pro vlastní technologické procesy. Jedná se o typický příklad cirkulární ekonomiky, kdy se odpad po úpravě znova využívá jako primární zdroj. V současné době připravujeme a zpracováváme další podobné projekty, protože cirkulární ekonomika a aspekty sucha mají v současné době a blízké budoucnosti velký potenciál k řešení.

 

Karel Hartig