Naše poslední novinky

/siteassets/images/2020-01/ceep2018_770.jpg

Další významné ocenění pro stavbu Nové vodní linky ÚČOV Praha

09 ledna 2020
/siteassets/images/2019-10/nwl2_770.jpg

NVL Praha je „Stavbou roku 2019“

31 října 2019
Stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, etapa 0001- nová vodní linka (NVL)“, kterou projektovala naše společnost, získala prestižní ocenění „Stavba roku 2019“.
/siteassets/images/2019-09/msv2019_2_770.jpg

MSV 2019: Datová integrace ve vodním hospodářství

18 září 2019
Zveme Vás na návštěvu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 7. – 11. 10. 2019, kde na stánku č. 16 společnosti SIEMENS budeme společně prezentovat první pilotní projekt datové integrace BIM a provozních systémů ve vodním hospodářství.
/siteassets/images/2019-09/slany_1_770.jpg

ČOV Slaný - Blahotice

17 září 2019
Dne 10.9.2019 byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu intenzifikovaná a modernizovaná ČOV Slaný – Blahotice.
/siteassets/images/2019-07/tokmok_770.jpg

Podpora vodárenství v Kyrgyzském Tokmoku

19 července 2019
Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii.
/siteassets/images/2019-07/ghouta_770.jpg

Sweco Hydroprojekt a.s. uspělo se svým námětem u ČRA v rámci B2B programu

19 července 2019
Sweco Hydroprojekt a.s. získalo dotaci z mimořádného výběrového řízení v rámci podpory de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 a tímto významně pomohlo posílit její podnikatelské prostředí v Sýrii.