Naše poslední novinky

/siteassets/images/2019-05/vod-ka_2019_sweco_770.jpg

Výstava Vodovody-Kanalizace 2019

23 května 2019
Úspěšná prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. na 21. Mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody-kanalizace 2019
/siteassets/images/2019-04/bim_praktike2.png

BIM na Praktike

15 dubna 2019
V dubnu se v Petrohradě konala BIM konference za účasti Sweco Hydroprojekt.
/siteassets/images/2019-04/mn1_770x380.jpg

Sweco Hydroprojekt rozšiřuje své portfolio zahraničních aktivit v Černé Hoře

05 dubna 2019
Sweco Hydroprojekt a.s. ve spolupráci s německou společností Sweco GmbH podílí na posílení klimatické resoluce v Černé Hoře.

Analýza technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku

29 března 2019
Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává analýzu nového přístavního území ČR v Hamburku.
/siteassets/images/2019-03-01/2019-02-28_vyzkum_news.png

Výzkumný projekt -Nasycenost a srážkové intenzity

01 března 2019
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. uspěla v získání dalšího výzkumného projektu

Od hrozby k příležitosti - zhodnocení nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných (městských) územích

30 října 2018
Námětem zprávy nazvané "Od hrozby k příležitosti" je zhodnocení nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných (městských) územích. Zpráva dále zkoumá, jak by trvale udržitelné hospodaření s těmito vodami mohlo přispět k vytváření městského prostředí, které je příjemným místem pro život.

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe má šanci, studie potvrdila ekonomickou efektivitu projektu

19 října 2018
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. jako vedoucí sdružení zpracovala strategickou studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

Hlavní čerpací stanice

13 října 2018
Současně s Novou vodní linkou byla na Císařském ostrově uvedena do zkušebního provozu Hlavní čerpací stanice odpadních vod. Po zprovoznění všech souvisejících staveb bude čerpací stanice sloužit pro čerpání odpadních vod ze všech kmenových stok v poměru 50:50 na stávající a novou vodní linku ÚČOV.