Naše poslední novinky

Sweco Hydroprojekt dále rozšiřuje své činnosti v oblasti vodního hospodářství v jihovýchodní Asii

04 července 2018

Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii

04 července 2018

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

09 června 2018

Rekonstrukce Sýrie: pilotní projekt řešení vodního hospodářství - Aleppo

20 ledna 2018