Naše poslední novinky

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe má šanci, studie potvrdila ekonomickou efektivitu projektu

19 října 2018
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. jako vedoucí sdružení zpracovala strategickou studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

Hlavní čerpací stanice

13 října 2018
Současně s Novou vodní linkou byla na Císařském ostrově uvedena do zkušebního provozu Hlavní čerpací stanice odpadních vod. Po zprovoznění všech souvisejících staveb bude čerpací stanice sloužit pro čerpání odpadních vod ze všech kmenových stok v poměru 50:50 na stávající a novou vodní linku ÚČOV.

Nová vodní linka ÚČOV Praha uvedena do zkušebního provozu

20 září 2018
Dne 19.9.2018 v 10:00 byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (NVL ÚČOV) Praha.

Sweco Hydroprojekt dále rozšiřuje své činnosti v oblasti vodního hospodářství v jihovýchodní Asii

04 července 2018

Sweco Hydroprojekt výrazně posiluje své postavení v oblasti vodního hospodářství ve střední Asii

04 července 2018

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe předána

09 června 2018