0 z 0 pro ""

TOPAS

program pro správce vodních toků

Stručný popis

Jedná se o (geo)grafický informační systém s grafickým prostředím a klient/server SQL databází WinBase602.

Program používá jako základní prvek objektově orientovanou vrstvu vodních toků (zdroj VÚV – ZVM 1:50000) skládající se z tzv. “úseků jemných”. Správce si na tuto zákládní vrstvu vkládá vlastní objekty. Program v současné verzi pracuje s bodovými a liniovými objekty. Program při vkládání objektů automaticky zjistí informace o úseku a toku, na který je objekt vkládám. Bodové objekty můžou být umístěny i mimo vodní tok, liniové kopírují průběh vodního toku, a proto musí ležet přímo na toku.

Spolupráce

Na vývoji programu spolupracovali: Státní meliorační správa, Hydroinform a.s.

Základní pojmy

Jako referenční mapy je možné použít vektorové mapy ve formátech Microstation DGN nebo ESRI ArcView Shapefile SHP. V případě použití rastrových map, je možné použít BMP, GIF, TIF, JPG, PNG a Intergraph CIT.

Nástroje, které tento program vyvyšují nad univerzální GIS programy, jsou funkce pro výběry a dotazy na průběhy vodních toků. Program má funkce pro výběr stromu toku od vybraného úseku, pro výběr vlastního toku proti (po a proti+po) proudu vody v toku.

Ná základě výběrů je možné dělat další databázové dotazy. Program samozřejmě podporuje také dotazování pomocí QBE.

Další využívaným nástrojem je funkce pro vytvoření pasportu zvoleného vodního toku. Pasport obsahuje veškeré informace o vodním toku. To znamená nejen základní charakteristiky (jako je délka apod.), ale i informace o všech objektech, které jsou s vybraným vodním tokem spojené.