0 z 0 pro ""

RainGen

program pro generaci umělých srážkových řad

Stručný popis

Program RainGen je specializovaný softwarový prostředek pro zpracování, analýzu a vyhodnocení časových řad srážek v definovaném systému srážkoměrných stanic. Výpočtové jádro programu generuje na základě těchto údajů syntetické srážkové řady v libovolném bodě daného povodí s ohledem na časový a prostorový charakter srážkové činnosti a v závislosti na velikosti povodí. Program je vhodný pro přípravu časových řad do většiny srážko-odtokových hydrologických modelů.

Základní pojmy

V současnosti spolupracuje s hydrologickými moduly simulačního programu MOUSE a MIKE11. Program má plně uživatelské prostředí MS Windows.