0 z 0 pro ""

Podélný profil vodních toků

Stručný popis

Modul Podélný profil vodních toků slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodních toků podle ČSN.

Program Podélný profil vodních toků je aplikací schopnou prezentovat podélné profily vodních toků a objekty na nich podle jejich zadání. Umožňuje editovat příčné profily a prezentovat i vypočtené/improtované informace o hladinách v nich. Výpočty probíhají na základě ustáleného rovnoměrného proudění na základě jednoduché rovnice Q=S*v, přičemž výpočty rychlostí jsou prováděny podle Maningovy rovnice.

Základní rysy

Program Podélný profil vodních toků má následující hlavní rysy:

– Poskytuje funkce pro vkládání a úpravy liniových objektů typu levá a pravá hráz, úprava dna a povrch zakrytí a bodových objektů různých typů (například zaústění, úprava) včetně jejich značek.
– Umožňuje úpravy nastavení a vzhledu projektu na úrovni logických celků (např. levý břeh je logickým celkem a úpravy se vztahují na popisující návěští, čáry definující tvar i na popis výšek v jednotlivých příčných profilech.
– Podporuje automatickou generaci tabulky sklonových a délkových poměrů a poloautomatickou (se zásahem uživatele) tvorbu tabulek území, povrchu území a parcelních čísel.
– Umožňuje editaci příčných profilů zdrojových dat (PP koryta) i jednotlivých liniových objektů.
– Podporuje export do formátu AutoCAD DXF a funkci tisku na libovolný formát papíru libovolné tiskárny podporované operačním systémem.
– Umožňuje vložení rozpisky (případně libovolného souboru) pomocí funkce OLE.
– Podporuje krok zpět (a krok opakovat) při práci s podélným profilem.
– Umožňuje nezávisle (na rozdíl od Autocadu) provádět i kroky zpět na práci s lupou.

Novinky

Aktuální verze programu Podélného profilu vodních toků (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 1.0.16.256

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

12.09.2016 (-) Opravy nastavení
• Oprava nastavení tisku. V 64bit Windows nebylo možné spustit dialog nastavení tisku.
• Oprava nastavení výkresu. Při zobrazení dialogu Nastavení výkresu byly počáteční hodnoty zobrazeny v nesouladu se skutečným nastavením.

11.09.2016 (*) Úpravy zobrazení
• Úprava zobrazení nápovědy. V OS W7 a vyšších nebylo možné zobrazit nápovědu. Do doby zpracování nové nápovědy bude zobrazována digitální verze uživatelské příručky.
• Úprava zobrazení dialogů. V OS W7 a vyšších nebyly v některých případech správně zobrazovány textové řetězce dialogů.
• Úprava modulu grafu. V některých případech nebylo možné zobrazit nastavení modulu grafu a v některých případech nebylo možné modul grafu zobrazit vůbec. POZOR: pro možnost zobrazení grafu (zobrazení charakteristik profilu) je vždy nutné spustit výpočet hladin podle průtoku.

19.05.2003 (-) Opraveno zadávání liniových objektů.

31.08.2002 (+) Program byl uvolněn k prodeji.