0 z 0 pro ""

Stručný popis

Modul Podélný profil kanalizace slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů stokových sítí v prováděcím stupni podle ČSN.

Program Podélný profil kanalizace je aplikací určenou projektantům kanalizačních stok schopnou prezentovat podélné profily stok podle jejich zadání. Výpočty rychlostí a plnění v potrubí jsou prováděny podle vztahu White-Colebrooka.

Základní pojmy

Základní vstupní údaje do modulu Podélný profil kanalizace (x,y,z souřadnice) mohou být zadávány přímo z klávesnice, pomocí myši nebo načtením dat z modulu TRASA. V zadávací tabulce je možné vkládat i další libovolné doplňující informace do podélného profilu (např. katastry, parcelní čísla, informace o kulturách, povrchu pozemků, křížení s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, informace o objektech na stoce, údaje popisující materiál a profil potrubí, tvar výkopu pro ukládání potrubí).

Vzhled výkresu lze snadno přizpůsobit požadavkům uživatele. Jde zejména o vertikální umístění popisů a výšku a typ písma. To například znamená, že z Prováděcího profilu určeného pro stavbu lze vytvořit Přehledný podélný profil vypuštěním některých tabulek a změnou popisu. Rovněž text popisu (např. srovnávací rovina) lze změnit a tím vyrobit cizojazyčnou verzi. Takový výkres lze pak uložit jako šablonu pro vícenásobné použití.

Výstup je možné prezentovat v textové i grafické formě. Textová forma obsahuje přehlednou tabulku všech zadaných údajů a výpočet kubatur zemních prací. Ke grafickému vykreslení podélného profilu si uživatel může volit libovolné měřítko, přičemž výkres je možné exportovat v DXF formátu, nebo ho přímo vytisknout na plotteru či na tiskárně. Výkres podélného profilu má všechny náležitosti výkresové dokumentace a vypadá podobně jako podélný profil vodovodu.

Novinky

Aktuální verze programu Podélný profil kanalizace 5 (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 5.5.19.149

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

07.06.2019 (-) Oprava knihovny pro čtení jazykových souborů
• Nastavení češtiny na vstupu způsobovalo na Win10 nastavení defaultní klávesnice, primární layout „Czech (cs)“, tedy QWERTZ.

29.05.2019 (*) Úpravy funkcí
• Úprava importu dat z formátu *.DXF (především rozsah a způsob načtení výškových kót ve fromě textu z vrstvy VYSKOPIS.
• Úprava funckcí z menu Nápověda (zobrazení dat z internetu a aktualizace programu ve Win10 nebylo funkční).

03.06.2016 (*) Oprava definičního souboru struktury projektu
• Některá nastavení nebyla ve starší verzi (5.0.5.3) povinná, novější povinné nastavení způsobovalo problémy při otevírání projektů uložených starší verzí.

01.03.2016 (+) Uvolněna verze 5.5.0.1
• Oprava/úprava importu DXF
• Novou součástí importu v podélných profilech je import LandXML (export z Civilu). Prozatím pouze pro jednu trasu (prvek alignment s definovaných profilem).
• Oprava vyhledávání platné licence při instalaci programu do adresáře s mezerami