0 z 0 pro ""

Kladečské schéma vodovodu

Stručný popis

Program slouží ke snadnému a efektivnímu kreslení kladečských schémat. Samostatné grafické prostředí umožňuje uživateli vkládat požadované prvky z databáze výrobků a doplňovat jejich popis. Program navazuje na modul Podélný profil vodovodu.

Aby bylo možné ve výkresech postihnout velmi široký sortiment výrobků nabízených na trhu, byly zkonstruovány grafické značky pro celé katalogy výrobků. Značky respektují dosavadní zvyklosti ve značení, systém je však možné doplňovat a rozšiřovat.

 

Základní pojmy

Databázový katalog prvků

Databázový katalog prvků je při instalaci modulu nahrán na pevný disk. Každý výrobek je určen příslušnou grafickou značkou a krátkým popisem, který je používán na výkresech, resp. dlouhým popisem, který se používá k výpisu materiálu na objednávku. Prvky rovněž nesou své katalogové číslo a údaje o rozměrech a dovoleném tlaku. Jednotlivé výrobky jsou členěny do skupin podle druhu armatury, nebo tvarovky (uzávěry, navrtávky, fitinky, hydranty atd.). Prvky se vkládají v příslušných dialogových oknech, přičemž jejich výběr lze v základním nastavení urychlit požadavkem na druh materiálu, průměr potrubí atd.

Pracovní prostor

Výrobky se vkládají z databázového katalogu přímo na kreslící plochu v podobě grafické značky a krátkého popisu. S vloženými značkami lze následně provádět řadu úkonů jako je posouvání, otáčení apod. Lze je rovněž editovat, tzn. měnit jejich rozměry a dovolený tlak. Tato editace prakticky znamená záměnu prvku za jiný výrobek z katalogu při zachování grafické podoby výkresu. Kromě toho lze volit parametry kreslení čar, obdélníků, kružnic, elips, vkládaných textů a staničení potrubí. Pravoúhlou síť je možné natáčet tak, aby se výkres překrýval se situací vodovodu, což bylo obvyklé při ručním kreslení kladečských schémat.

Možnosti editace

Kromě tzv. legální editace nakreslených výrobků, která spočívá ve výměně jednoho výrobku za jiný, je možné využít grafickou značku a editovat její popis. Pro svařované tvarovky (ocel a PE) je připraven editační program, který umožňuje individuální sestavování výrobků. U grafických objektů lze kromě jejich úpravy provádět i úpravu vložených popisných textů.

Výstupy

Program umožňuje grafický tisk výkresu kladečského schématu na tiskárně. Dokonalejších tisků, především u výkresů větších rozměrů, lze dosáhnout vykreslením rysu na plotteru. Tisknout na plotter lze přímo z modulu (formát výkresu *.PLT), nebo výkres exportovat ve formátu *.DXF, a tím načíst do CAD programů.

Textový výstupní soubor obsahuje výpis použitých tvarovek a armatur a je vytvářen programem po celou dobu práce na tvorbě výkresu automaticky. Výpis lze přímo v grafickém okně editovat, nebo jej tisknout i v podobě objednávky výrobků.

Novinky

Aktuální verze programu Kladečské schéma vodovodu 4 (vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu): 4.0.3

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

27.01.2023 (-) Oprava instalace plné verze programu.
11.10.2021 (*) AVK VOD-KA – aktualizace výrobního sortimentu a instalace programu.
29.11.2018 (*) Úprava názvu podle verze, nové instalace.
25.11.2018 (*) HAWLE – aktualizace instalace programu.
20.11.2018 (*) HAWLE – aktualizace výrobního sortimentu.
27.5.2013 (*) HAWLE – aktualizace instalace programu.
20.5.2013 (*) HAWLE – aktualizace výrobního sortimentu.
23.10.2009 (*) HAWLE – aktualizace výrobního sortimentu.
12.12.2008 (*) VODKA – první beta verze programu.