0 z 0 pro ""

WINPLAN

je první v českém jazyce pracující systém programů pro projektování vodovodů a kanalizací v prostředí Windows, který usnadňuje a zefektivňuje práci při projektování. Svou formou i obsahem je určen především projektantům. Může být využíván jak velkými projektovými a konzultačními společnostmi, tak malými firmami a samostatnými projektanty k navrhování a posuzování. Velkou výhodou systému je možnost využití jednotlivých modulů samostatně nebo jako propojený systém.

Podpora:
Tel.: +420 261 102 408
E-mail: winplan@sweco.cz

Hlavní přednosti systému WINPLAN:

 • Spolupráce jednotlivých modulů výrazně urychluje a zefektivňuje práci projektanta. Zadaná data jsou ostatními aplikacemi přebírána.
 • Moduly jsou vytvořeny jako samostatné aplikace, nejde tedy o nadstavby nad nákladnými CAD aplikacemi. Každý modul může pracovat samostatně.
 • Jednotné ovládání modulů díky přednostem prostředí Windows.
 • Moduly mají samostatné textové i grafické výstupy a podporují rovněž export vektorové grafiky do CAD programů.
 • Všechny výkresy jsou v souladu s doporučenými normami.
 • Pracovní prostředí i všechny výstupy jsou v českém jazyce.
 • V Hydroprojektu a.s. je doplňována databáze uživatelů WINPLAN, kterým jsou průběžně nabízeny inovované verze a nové produkty.
 • Uživatelům WINPLAN je nabízena Servisní smlouva.
 • Pro uživatele více modulů je připravena sleva.

Možnosti pro systémy vodovodů:

 • Výkresy situací (přehledná situace stavby, pozemková situace s výstupem pro výpis dotčených pozemků, podrobná situace).
 • Digitální model terénu s možností tvorby podélného řezu.
 • Podélný profil vodovodu.
 • Přehledný podélný profil vodovodu.
 • Kladečské schéma vodovodů.
 • Statický výpočet vodovodního potrubí, návrh uložení potrubí v příčném řezu.
 • Stanovení sil v ohybech a odbočkách, návrh kotevních bloků.
 • Výkaz výměr pro rozpočty.
 • Podrobné hydraulické výpočty prvků vodovodních sítí
 • Spolupráci s programem umožňujícím výpočty vodovodních sítí (EPANET).

Možnosti pro kanalizační systémy:

 • Výkresy situací (přehledná situace stavby, pozemková situace s výstupem pro výpis dotčených pozemků, podrobná situace).
 • Digitální model terénu s možností tvorby podélného řezu.
 • Podélný profil kanalizace.
 • Kanalizační šachty a prefabrikované uliční vpusti.
 • Trubní program, statický výpočet potrubí, návrh uložení potrubí a příčného řezu.
 • Výkaz výměr pro rozpočty.
 • Návrh kanalizační sítě
 • Spolupráce s posudkovými programy
  (např. MIKE URBAN).

Zakázkový software je vyvíjen na základě potřeb vodohospodářské praxe. Jeho tvorba je v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje databázových systémů a specializovaných informačních systémů. Zakázkový software pokrývá poměrně široké spektrum informačních potřeb vodního hospodářství, umožňuje zefektivnit posudkovou expertizní činnost, napomáhá rozhodování, plánování a řízení specializovaných vodohospodářských činností.

 • Obchodní informace

  Programy WINPLAN jsou chráněny hardwarovým USB klíčem a licenčním souborem, které jsou, spolu se souhlasem s licenční smlouvou a vyplněním registrační karty, podmínkou pro získání plné verze jakéhokoliv modulu ze systému programů WINPLAN.
  Níže uvedené ceny jsou základními cenami vždy za jeden modul. V rámci ceníku programů WINPLAN existuje rozsáhlý systém slev, upgrade a možností získání servisní smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny v podrobném ceníku.
  V případě zájmu o jakýkoliv program či případné podrobnější informace kontaktujte, prosím, středisko WINPLAN.