0 z 0 pro ""

 

 

 

Cíle Sweco v oblasti ochrany klimatu 

Ve společnosti Sweco je cílem každodenní práce pomáhat našim zákazníkům navrhovat udržitelná města a společnost budoucnosti. Udržitelnost naší vlastní společnosti je také velmi důležitá. 

V oblasti udržitelnosti jsme si stanovili ambiciózní interní cíle a přijali jsme opatření, která nám pomohou těchto cílů dosáhnout. 

Cílem společnosti Sweco je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální a do roku 2030 snížit emise na polovinu ve srovnání s výchozím rokem. Tyto společností Sweco přijaté a schválené cíle jsou v souladu s cíli, které byly formulovány na základě vědeckých poznatků. 

Co zahrnuje cíl přijatý společností Sweco a.s.?

Do našeho závazku v oblasti klimatu zahrnujeme: 

Oblast 1: Všechny naše přímé emise ze zdrojů, které přímo ovládáme, tj. z našich vlastních vozidel. 
Oblast 2: Všechny naše nepřímé emise z nakoupené elektrické energie a energie spotřebované na vytápění a chlazení našich kanceláří. 
Oblast 3: Významné nepřímé emise vznikající z námi nekontrolovaných zdrojů, například spotřeba papíru, vliv služebních cest apod.

Jsme si vědomi toho, že největší vliv na stav klimatu mají naše projekty. To je naše ojedinělá příležitost něco skutečně změnit a přispět tak k udržitelnějšímu rozvoji urbanizovaných území. 

Uhlíková stopa – carbon footprint

Sweco a.s. si dlouhodobě uvědomuje svou odpovědnost za budování povědomí o životním prostředí a udržitelném rozvoji. Naše uhlíkové emise sledujeme již od roku 2007 a průběžně přijímáme opatření ke snížení těchto emisí. Vzhledem k povaze našich aktivit se zaměřujeme na cestování a spotřebu elektřiny, plynu, papíru.  

V lednu 2021 předložila společnost Sweco a.s. společně se všemi společnostmi Sweco první klimatickou zprávu, která byla součástí výroční zprávy skupiny Sweco za rok 2020.

Přečtěte si o práci společnosti Sweco v oblasti udržitelnosti, včetně zprávy o evidovaných CO2 emisí, která je součástí výroční zprávy skupiny Sweco.

Zajímáte se detailněji o oblast udržitelnosti?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.