0 z 0 pro ""

Rybník

Česká republika, Povodí Vltavy a povodí Dunaje

Zpracování Plánů dílčích povodí a Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem

Plánování v oblasti povodí je významná soustavná koncepční činnost, která orgánům státní správy a podnikům Povodí umožňuje harmonizovat požadavky na ochranu vod a jejich udržitelné využívání. Služba zahrnovala zpracování 4 Plánů dílčích povodí v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES (Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, ostatních přítoků Dunaje) na celkové ploše povodí 28 708 km2 a Dokumentaci oblastí s významným povodňovým rizikem v souladu s Povodňovou směrnicí 2006/60/ES pro 49 oblastí.

Tyto práce byly provedeny na základě GIS analýz vektorových a rastrových dat a databázového zpracování dat včetně vytvoření internetové aplikace pro státní správu pro potřeby vyjadřování.

Informace o projektu

Místo
Česká republika, povodí Vltavy a povodí Dunaje
Období
2013 – 2016
Klient
Povodí Vltavy, státní podnik
Obor
Strategie v oblasti životního prostředí
Služby
Zpracování Plánu dílčích povodí v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES a Dokumentací oblasti s významným povodňovým rizikem v souladu s Povodňovou směrnicí 2006/60/ES
Partner
DHI a.s.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena, Cíl 11 Udržitelná města a obce, Cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba,
Cíl 13 Klimatická opatření, Cíl 14 Život ve vodě,
Cíl 15 Život na souši
Rozkvetlá louka
Soutok řek
Jezero na kraji lesa
Zarostlá tůň

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.