0 z 0 pro ""

Přehrada v Kazachstánu

Jižní Kazachstán

Zásobování vodou v jižním Kazachstánu

Velká část kazašské zemědělské půdy je nedostatečně a neefektivně zavlažována, protože infrastruktura je ve špatném stavu. Vláda Kazachstánu požádala EBRD o poskytnutí půjčky ve výši 180 milionů USD na obnovu zavlažovaných pozemků v oblastech Jambyl, jižní Kazachstán a Aktobe. Společnost Sweco byla pověřena zpracováním podrobné studie proveditelnosti na rekonstrukci, modernizaci a rozšíření závlahových systémů zemědělské vody v těchto regionech Kazachstánu.

Rekonstrukce zahrnuje zejména renovaci zastaralých zavlažovacích systémů (kanálové a trubní systémy, hrázové systémy a jedna přehrada) za účelem zvýšení efektivity a spolehlivosti zásobování vodou, snížení úniků vody. Součástí studie byla výstavba nových trubních a kanálových závlahových systémů v oblastech, které nejsou v současné době zavlažované.

Informace o projektu

Místo
Kazachstán – regiony Jižní Kazachstán, Jambul a Aktobe
Období
2016
Klient
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Obor
Adaptace krajiny na změnu klimatu, efektivní využívání vody v zemědělství
Služby
Studie proveditelnosti zahrnující: základní studii, finanční analýzy a prognózy, dlouhodobý investiční program, program prioritních investic, environmentální a sociální due diligence.
Partner
Sweco Danmark
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 2 Konec hladu, Cíl 13 Klimatická opatření

Cíl projektu a služby

Hlavním cílem studie proveditelnosti bylo poskytnout podrobné informace, které banka může použít k posouzení projektu a k rozhodnutí o budoucím financování. Mezi konkrétní úkoly společnosti Sweco patří:

•    posouzení stávajících podmínek včetně přípravy technického, environmentálního, sociálního a provozního auditu stávajících zařízení a provozů společnosti provozující závlahy
•    finanční analýza a finanční prognóza pro společnost provozující závlahy s ohledem na dopad Programu prioritních investic (PIP)
•    příprava dlouhodobého investičního programu pro společnost
•    příprava prioritního investičního programu (PIP) pro okamžité investice, včetně plánu nákupu
•    environmentální a sociální (E&S) studie a doporučení, včetně přípravy auditu E&S stávajících zařízení a provozu, analýzy dopadů projektu na E&S, environmentálního a sociálního plánu pro zapojení místních obyvatel; studie proveditelnosti vyhodnocuje potenciální dopady změny klimatu na projekt s cílem účinně čelit rizikům souvisejícím se změnou klimatu v regionu

Stávající závlahový kanál
Závlahový kanál
Stávající lokální čerpadla pro závlahy
Čerpání vody

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.