0 z 0 pro ""

Prishtina, Kosovo

Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami, Prishtina, Fáze III

Jako člen Sdružení vedeného společností Dorsch International Consultants se společnost Sweco Hydroprojekt účastnila realizace projektu financovaného německou rozvojovou bankou (KfW) zaměřeného na výstavbu nové úpravny vody a souvisejících objektů pro hlavní město Kosova. Veškerá zařízení byla uvedena do trvalého plného provozu v roce 2018.

Cílem projektu bylo navrhnout nepřerušované a cenově přijatelné zásobování pitnou vodou pro obyvatele města Prishtiny a okolních obcí.

Projekt zahrnoval zpracování projektové dokumentace včetně zadávací dokumentace a dozor během výstavby, vše podle standardů FIDIC.

Informace o projektu

Místo
Prishtina, Kosovo
Období
2013 – 2018
Klient
Regionální vodohospodářská společnost Prishtina
Obor
Vodárenství
Služby
Vyhodnocení předchozích průzkumných prací a studií, podrobná technická dokumentace a technická část zadávací (tendrové) dokumentace podle Red FIDIC, technická dokumentace a technická část zadávací dokumentace podle Yellow FIDIC, technická podpora pro Sdružení v rámci stavebního dozoru.
Partner
Dorsch International Consultants (vedoucí Sdružení), Kiwer Consulting (místní konzultant)
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena
Úpravna vody Shkabaj – aerace
Úpravna vody Shkabaj – Provozní budova, ve výstavbě

Hlavní části projektu

Projekt byl rozdělen do dvou komponent:

•    Komponenta 1 – zařízení pro dopravu vody (podle FIDIC Red Book), zahrnovala odběrný objekt ze zavlažovacího kanálu Iber-Lepenc u obce MIhaliq, čerpací stanici surové vody u obce Miloshevo (návrhový výkon 700 l/s, s možností budoucího navýšení na 1 375 l/s, H = 90 m), trubní propoje mezi odběrným objektem a úpravnou vody Shkabaj (13,5 km DN1200) a mezi úpravnou vody a dvěma již dříve vystavěnými vodojemy (6,31 km DN900).

•    Komponenta 2Úpravna vody Shkabaj a související objekty (FIDIC Yellow Book). Návrhový výkon nové úpravny vody je 700 l/s s možností budoucího rozšíření na 1 250 l/s. Technologie je založena na aeraci a dále na koagulaci/flokulaci následované jednostupňovou separací na dvouvrstvých filtrech (písek + materiál Filtralite). Součástí Komponenty 2 byly též čerpací stanice pro dopravu upravené vody do dvou již dříve vystavěných vodojemů, laguny pro odsazení odpadních pracích vod, laboratoř, provozní prostory, dílny a sociální zázemí v budovách úpravny vody.

Poskytnuté služby

Sweco Hydroprojekt vypracoval dokumentaci pro úpravnu vody a související zařízení v souladu se standardy FIDIC a poskytoval technickou podporu Sdružení v ostatních částech projektu včetně technické pomoci ve fázi dozoru během výstavby.

Projektové práce zahrnovaly:

•    Komponenta 1 (zařízení pro dopravu vody): Zpracování podrobné technické dokumentace jako technické součásti zadávací (tendrové) dokumentace podle podmínek FIDIC Red Book pro dodávku staveb.

•    Komponenta 2 (úpravna vody Shkabaj a související objekty): definování návrhových parametrů, zpracování technické části zadávací dokumentace v podrobnosti nutné pro FIDIC Yellow Book pro smlouvy zahrnující projekt i stavbu.

Technická podpora při realizaci zahrnovala kromě občasné koordinace na místě především supervizi dokumentace pro provádění stavby ÚV Shkabaj, kterou zpracoval zhotovitel stavby Strabag AG Österreich.

Všechna zařízení byla uvedena do zkušebního provozu v létě 2017. Sdružení poskytovalo podporu zákazníkovi až do roku 2018, kdy byl zkušební provoz ukončen a zařízení byla uvedena do provozu trvalého.

Čerpací stanice Miloshevo, exteriér, ve výstavbě
Úpravna vody Shkabaj – Hlavní budovy

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.