0 z 0 pro ""

Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Praha

Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

V prosinci roku 2020 jsme dokončili další z řady náročných a komplexních projektů se zaměřením na zajištění bezpečnosti vodních děl při povodních. V souladu s vyhláškou 590/2002 Sb. a normou ČSN 75 2935 musí VD Hostivař bezpečně převést povodeň s dobou opakování kulminačního průtoku 10 000 let.

Vodní dílo Hostivař se nachází v katastrálním území Hostivař v městské části Praha 15. Kromě vodohospodářské funkce je vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajícího bezpečnostního přelivu tvoří významné bezpečnostní riziko (3. největší v Praze). Z tohoto důvodu je navržen nový bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze, který zajistí požadovanou bezpečnost.

Informace o projektu

Místo
Praha
Období
2015 – 2020
Klient
Magistrát Hl. m. Prahy
Obor
Stavby na vodních tocích – přehrady
Služby
Studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby.
Partner
ČVUT
Investiční náklady
cca 170 mil. Kč.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Stávající stav – vzdušní svah hráze
Vizualizace úpravy vodního díla Hostivař
Vizualizace nového přelivu – vzdušní svah hráze
Vizualizace upravené přehrady Hostivař

Naše služby

Společnost Sweco Hydroprojekt zajistila kompletní projektovou přípravu od studie proveditelnosti až po dokumentaci pro provádění stavby.

Ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze byl vytvořen podrobný hydraulický fyzikální model, který ověřil navržená technická řešení.

Ve velmi krátkém čase byla zajištěna potřebná povolení pro realizaci záměru. Investiční náklady jsou cca 170 mil. Kč. Zahájení realizace stavby je předpokládáno v roce 2021.

Stávající stav – návodní svah hráze
Přehrada Hostivař
Vizualizace nového přelivu – návodní svah hráze
Vizualizace upravené přehrady Hostivař

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.