0 z 0 pro ""

Praha

Vodní dílo Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

V prosinci roku 2020 jsme dokončili další z řady náročných a komplexních projektů se zaměřením na zajištění bezpečnosti vodních děl při povodních. V souladu s vyhláškou 590/2002 Sb. a normou ČSN 75 2935 musí VD Hostivař bezpečně převést povodeň s dobou opakování kulminačního průtoku 10 000 let.

Vodní dílo Hostivař se nachází v katastrálním území Hostivař v městské části Praha 15 a kromě vodohospodářské funkce je vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Vzhledem k nedostatečné kapacitě původního bezpečnostního přelivu tvořilo významné bezpečnostní riziko (3. největší v Praze). Z tohoto důvodu byl navržen nový bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze, který zajistí ochranu obyvatel kolem potoka Botiče před až desetitisíciletou povodní.

Informace o projektu

Místo
Praha
Období
2015 – 2020
Klient
Magistrát Hl. m. Prahy
Obor
Stavby na vodních tocích – přehrady
Služby
Studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby.
Partner
ČVUT
Investiční náklady
cca 170 mil. Kč.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce

Průběh projektu

Zajistili jsme kompletní projektovou přípravu od studie proveditelnosti až po dokumentaci pro provádění stavby. Ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze byl vytvořen podrobný hydraulický fyzikální model, který ověřil navržená technická řešení. Ve velmi krátkém čase byla zajištěna potřebná povolení pro realizaci záměru. Investiční náklady byly ve výši cca 170 mil. Kč. V rámci autorského dozoru jsme využili i moderní technologie včetně dronů, které nám pomáhaly při odhalování chyb během stavby.

Za projekt jsme obdrželi ocenění Vodohospodářská stavba roku v kategorii Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách s investičními náklady nad 50 milionů Kč. Slavnostního otevření se zúčastnil i pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.