0 z 0 pro ""

Vizualizace exteriéru zařízení na průmyslovou vodu ve Škoda Auto

Mladá Boleslav a Kvasiny

ŠKODA AUTO a.s. – Studie pro udržitelné zásobování průmyslovou vodou

Sweco Hydroprojekt se podílí na inovativním projektu zahrnujícím detailní technickou studii pro výrobce osobních automobilů ŠKODA AUTO, který hledá trvale udržitelný zdroj pro výrobu průmyslové vody.

Ve studii byly posouzeny různé varianty úpravy (recyklace) vyčištěné odpadní vody z čistíren odpadních vod na průmyslovou vodu pro potřebu investora v jeho dvou závodech. Výkon navržených úpraven vody je 100 l/s a 13 l/s. Jako technologie je navržena dvoustupňová úprava s flotací rozpuštěným vzduchem a membránovou ultrafiltrací následovaná reverzní osmózou. Součástí návrhu je i komplexní řešení nakládání s odpadními vodami včetně nakládání s koncentrátem z reverzní osmózy na kaskádě dalších membránových procesů pro zahuštění koncentrátu a s odparkou pro získání tuhého odpadu.

Studie byla zpracována formou blízkou projektové dokumentaci v podrobnosti odpovídající přibližně dokumentaci pro územní rozhodnutí. Podle požadavků navržené technologie byla zpracována architektonicko-stavební část s použitím 3D modelu.

Informace o projektu

Místo
Mladá Boleslav a Kvasiny
Období
2020 – 2022
Stav
Technická studie – dokončeno
Laboratorní testy upravitelnosti – dokončeno
Poloprovozní zkoušky – probíhá
Klient
ŠKODA AUTO a.s.
Obor
Stavby pro průmysl a cirkulární ekonomika
Služby
Technická studie, zajištění laboratorních zkoušek upravitelnosti (subdodavatelsky), zajištění poloprovozních zkoušek (subdodavatelsky).
Partner
ENVI-PUR – Hlavní subdodavatel
Memsep – Subdodavatel
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena,
Cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba
3D vizualizace interiéru
Vizualizace rozvodů vody v továrně
3D vizualizace exteriéru
Škoda Auto - průmyslová voda - vizualizace exteriéru
3D vizualizace exteriéru
udržitelné zásobování průmyslovou vodou pro závody Škoda Auto a.s.
Lamelové separátory, ultrafiltrace – vizualizace
Lamelové separátory

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.