0 z 0 pro ""

Vizualizace nového separačního dvora v Chrudimi

Chrudim

Separační dvůr Chrudim

V roce 2019 jsme získali ve výběrovém řízení zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace na vypracování návrhu Separačního dvora v Chrudimi. Jedná se o zpracování návrhu aktivit separačního dvora, dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí zakázky bylo také zajištění potřebných průzkumů a podkladů (geodetické zaměření) a hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).

Informace o projektu

Místo
Chrudim – Průmyslová zóna
Období
2020 – průběžně
Klient
Město Chrudim
Obor
Hospodaření s odpady – třídění a recyklace odpadů
Služby
Zpracování prováděcí projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru
Partner
Envirmine Energo, Ekomonitor
Investiční náklady
140 mil Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Vizualizace areálu separačního dvora
Vizualizace nového separačního dvora v Chrudimi
Vizualizace areálu separačního dvora
Vizualizace nového separačního dvora v Chrudimi

Naše služby

Společnost Sweco Hydroprojekt zajistila zpracování návrhu jednotlivých aktivit separačního dvora, které byly požadovány objednatelem, včetně zázemí tohoto areálu.
Návrh obsahoval následující části: provozní objekt, sběrný dvůr, linku na třídění plastů, překládací rampu a kompostárnu. Další součástí areálu bylo REUSE centrum a zázemí pro techniku (garáže) separačního dvora.

Návrh byl zpracován v pěti variantách, z nichž byla objednatelem vybrána jedna varianta. Pro tuto variantu byla vytvořena vizualizace. V současnosti probíhá hodnocení vlivů na životní prostředí. Po jeho dokončení bude následovat projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a další stupně projektové dokumentace.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.