0 z 0 pro ""

Chrudim

Separační dvůr Chrudim

V roce 2019 jsme získali ve výběrovém řízení zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace na vypracování návrhu Separačního dvora v Chrudimi. Jedná se o zpracování návrhu aktivit separačního dvora, dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí zakázky bylo také zajištění potřebných průzkumů a podkladů (geodetické zaměření) a hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).

Informace o projektu

Místo
Chrudim – Průmyslová zóna
Období
2020 – průběžně
Klient
Město Chrudim
Obor
Hospodaření s odpady – třídění a recyklace odpadů
Služby
Zpracování prováděcí projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru
Partner
Envirmine Energo, Ekomonitor
Investiční náklady
140 mil Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Vizualizace areálu separačního dvora
Vizualizace areálu separačního dvora

Naše služby

Společnost Sweco Hydroprojekt zajistila zpracování návrhu jednotlivých aktivit separačního dvora, které byly požadovány objednatelem, včetně zázemí tohoto areálu.
Návrh obsahoval následující části: provozní objekt, sběrný dvůr, linku na třídění plastů, překládací rampu a kompostárnu. Další součástí areálu bylo REUSE centrum a zázemí pro techniku (garáže) separačního dvora.

Návrh byl zpracován v pěti variantách, z nichž byla objednatelem vybrána jedna varianta. Pro tuto variantu byla vytvořena vizualizace. V současnosti probíhá hodnocení vlivů na životní prostředí. Po jeho dokončení bude následovat projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a další stupně projektové dokumentace.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.