0 z 0 pro ""

Rekreační přístav Veselí

Veselí nad Moravou

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Projekt byl zaměřen na modernizaci a rozšíření prvního rekreačního přístavu na Baťově kanále, který od dob svého vzniku již morálně zastaral a kapacitně zcela nedostačoval neustále rostoucí poptávce po rekreační plavbě.

Informace o projektu

Místo
Veselí nad Moravou
Období
2015 – 2021
Klient
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (IDS), město Veselí nad Moravou
Obor
Stavby na vodních tocích – Objekty na vnitrozemských vodních cestách; BIM
Služby
Pro Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC):
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Pro Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (IDS):
dílenská dokumentace (DD), realizační dokumentace stavby (RDS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), BIM pro proces výstavby, BIM pro facility management.

Pro město Veselí nad Moravou:
dokumentace pro stavební povolení (DSP).
Partner
Konstat s.r.o.
Investiční náklady
Přístav (ŘVC ČR) – 97 mil. Kč.
Terénní úpravy (město Veselí n. M.) – 8 mil. Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Celkový pohled
Rekreační přístav Veselí
Servisní centrum
Rekreační přístav veselí - servisní centrum

O přístavu

Svojí velikostí se přístav zařadil mezi největší rekreační přístavy u nás. Po rozsáhlé modernizaci přístav nabízí i zcela jedinečnou možnost tankování pohonných hmot přímo do plavidel z nově vybudované čerpací stanice umístěné přímo na přístavní hraně a nejvyšší možný komfort poskytovaných služeb pro kotvící plavidla – přímé připojení na rozvod elektrické energie a vody z odběrných sloupků na mole a pevné hraně, wi-fi pokrytí, odběr fekálních a nádních vod, odběr odpadu a sjezd pro spouštění plavidel. Díky plovoucímu molu ukotvenému k velkoprofilovým dalbám přístav zajišťuje i ochrannou funkci v případě stoleté povodně. Na Baťově kanále se jedná o jediný ochranný přístav vůbec.

Technické parametry

Nově přístav nabízí v rozšířené přístavní laguně stání pro 34 malých plavidel do velikosti 12 x 4 m a dvě lodě osobní lodní dopravy. Plavidla kotví u pevné hrany a 110 m dlouhého plovoucího mola.

Hlavním přístavním zařízením je zmíněné plovoucí molo tvořené ocelovou nosnou konstrukcí na betonových plovácích opláštěné exotickým dřevem Garapa. Molo sestává z 11 samostatných sekcí spojených do mírně prohnutého tvaru kopírujícího břeh laguny. Molo je uchyceno k šesti svislým velkoprůměrovým dalbám (Ø 0,6m), které pokrývají kolísání hladiny od provozní hladiny až po hladinu Q100. Přístup na molo zajišťují dvě pohyblivé ocelové lávky. Plavidla kotví kolmo na molo a jsou oddělena plovoucími výložníky. Pevná hrana přístavu, umístěná v jeho západní části, je tvořená beraněnými štětovnicemi, v horní úrovni spřaženými železobetonovou deskou – chodníkem. Z pevné hrany vystupuje pevné molo určené pro největší plavidla, založené na velkoprůměrových pilotách. Na západní straně přístavu je umístěna architektonicky zajímavá vysutá budova servisního centra správce přístavu – technologické srdce přístavu – ze kterého je ovládán celý chod přístavu (osvětlení, čerpání pohonných hmot, výdej medií z odběrných sloupků). Jejím protipólem je na opačné straně přístavu volně přístupná vyhlídková terasa.

Zázemí přístavu

Zázemí přístavu navazující na vodní plochy prošlo rovněž zcela zásadní proměnou a nyní je tvořeno parkovou úpravou s bezbariérovou promenádní trasou citlivě zakomponovanou do zeleně. Součástí promenády je občerstvení, sociální služby, dětské hřiště, grilovací místo, odpočinková místa a místa pro stany, karavany a parkování.

BIM

Při projekčních pracích, přípravě a průběhu stavby se mohutně uplatnil systém BIM. Jednalo se o první nasazení BIM u vodohospodářských dopravních staveb. BIM model byl zpracován již na úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele, masivně se však uplatnil až v průběhu výstavby, kdy kromě tvorby realizační dokumentace došlo i k propojení s rozpočtem a harmonogramem prací pro potřeby fakturací a sledování stavby objednatelem. Na závěr je zpracováván na podkladu modelu skutečného provedení stavby model pro správu a údržbu – facility management.

Molo
Rekreační přístav Veselí - Molo
Molo
Rekreační přístav Veselí - Molo
Parkové úpravy
Rekreační přístav Veselí - parkové úpravy
BIM model
Rekreační přístav Veselí - vizualizace
Celkový pohled
Rekreační přístav Veselí
BIM model
Rekreační přístav Veselí - vizualizace

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.