0 z 0 pro ""

Praha

Rekonstrukce vodojemu Korunní

Sweco Hydroprojekt pracuje na jedinečném projektu zásobování vodou společně s CMC architects pro společnost Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího historického areálu vodojemu Korunní s částečným zachováním jeho vodohospodářské funkce a s doplněním o provozy se vzdělávacími účely s vytvořením vodárenského osvětového centra „Hydropolis Praha“.

Informace o projektu

Místo
Praha
Období
2020 – 2021
Klient
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS)
Obor
Vodárenství, Architektura a urbanistické plánování
Služby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), Dokumentace pro vydání společného povolení (DSpP)
Partner
CMC architects, a.s. – autor architektonického řešení
Fotodokumentace
Vizualizace: CMC architects, a.s.
Fotografie: Sweco Hydroprojekt a.s.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena

Vizualizace Korunní
Autor: CMC architects, a.s.

Celkový popis stavby

Ve stávajících objektech provozní budovy a bývalé vodárenské věže vzniknou nové prostory pro expozice, přednáškové sály, konferenční prostory se zázemím, kanceláře pro zajištění provozu objektů a sociální zařízení. Budovy budou rekonstruovány včetně fasád podle přísných požadavků ochrany památkových objektů.

Je navržena konverze jednoho z dvojice stávajících vodojemů na expoziční a vzdělávací účely spojené s technologiemi úpravy vody. Součástí je i návrh nového spojovacího tubusu pro přístup z provozní budovy do expozičního vodojemu a dostavba nového informačního centra a přilehlého technologického zázemí.

Druhý z vodojemů bude po navržené rekonstrukci plnit funkci vodárenského objektu pro účely akumulace pitné vody.

Projekt je založen na architektonické studii zpracované společností CMC architects. Zahrnuje architektonický, městský a krajinný design inspirovaný vodním cyklem, využívající různé druhy vodních prvků rozmístěných po výstavním prostoru, jako je biotopní jezero s vodopádem, příklad úpravy vody v kořenové zóně a funkční model vodních filtrů.

Součástí stavby je též revitalizace exteriéru, obsahující terénní úpravy zemního valu, návrh nové pochozí plochy nad oběma vodojemy, která bude sloužit pro prezentaci hospodaření s vodou. Dále je součástí návrh nového servisního vjezdu k provozovanému vodojemu a rekonstrukce stávajících inženýrských sítí v areálu včetně návrhu armaturních šachet.

Koloběh hospodaření s vodou
Autor: CMC architects, a.s.

Areál vodojemu – stávající stav Autor: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Vodárenská věž – stávající stav Autor: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Vizualizace – areál vodojemu Autor: CMC architects, a.s.
Vizualizace – areál vodojemu Autor: CMC architects, a.s.
Vizualizace – expoziční vodojem Autor: CMC architects, a.s.
Vizualizace – areál vodojemu Autor: CMC architects, a.s.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.
Copy link
Powered by Social Snap