0 z 0 pro ""

Úpravna vody Bílý Potok

Bílý Potok

Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Úpravna vody Bílý Potok je regionálně významnou stavbou vodohospodářské infrastruktury, zajišťující dodávku pitné vody pro významná místa – Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem či poutní místo Hejnice.

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok, úpravy na odběrných objektech surové vody a rekonstrukce vodojemů Libverda. Maximální výkon úpravny vody je 35 l/s.

Informace o projektu

Místo
Bílý Potok
Období
2011 – 2020
Klient
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS)
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. (VHS)
Obor
Vodárenství
Služby
Pro FVS: studie, dokumentace pro územní řízení (DUR)
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
zadávací dokumentace stavby
autorský dozor

Pro VHS: dokumentace pro provedení stavby (DPS)
návrh provozního řádu (NPŘ)
program komplexních zkoušek (KZ)
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena

Navrhované řešení

Cílem rekonstrukce byl návrh technologické linky, která bude schopna pružně reagovat na výkyvy v kvalitě surové vody z povrchových zdrojů. Pro zabezpečení dodávek pitné vody zásobované oblasti byla navýšena kapacita akumulací upravené vody. Nová technologická linka umožňuje vyšší míru automatizace provozu, recirkulace odpadních vod podporuje efektivitu výroby pitné vody. Instalací zařízení ÚV záření je zvýšena zabezpečenost kvality pitné vody.

Dále bylo nutno vyřešit nevyhovující až havarijní stav konstrukcí většiny objektů s cílem prodloužit životnost objektů a snížit jejich energetickou náročnost. Současně byla provedena zásadní změna vzhledu objektů, díky které se podařilo stavbu šetrně zakomponovat do IV. zóny chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Rekonstrukce ÚV Bílý Potok byla vyhlášena vodohospodářskou stavbou roku 2020, v kategorii investičních nákladů nad 50 mil. Kč.

Strojovna čerpací stanice
Strojovna čerpací stanice úpravny vody Bílý potok
Technologická linka – písková filtrace
Písková filtrace v úpravně vody Bílý Potok
Pohled na areál úpravny vody a Jizerské hory
Areál úpravny vody Bílý Potok
Pohled na areál úpravny vody
Areál úpravny vody Bílý Potok

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.