0 z 0 pro ""

Registr malých vodních elektráren

Černá Hora

Registr malých vodních elektráren do 10 MW

Registry I, 2011 – 2013

V letech 2011 až 2013 jsme zpracovali pro EBRD formou technické pomoci Černé Hoře registr možných lokalit malých vodních elektráren v severní části Černé Hory se zaměřením na malé vodní toky s potenciálním instalovaným výkonem do 1 MW.

Výsledky dosažené v rámci projektu jasně prokázaly význam technické pomoci poskytované Černé Hoře i jednotlivým obcím.

Proto se Svaz obcí Černé Hory obrátil na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj s novou žádostí o podporu dopracování Registru MVE s instalovaným výkonem mezi 1 a 10 MW na území střední a severní Černé Hory.

Registry II (Rozšíření), 2017 – 2019

Hlavním cílem nového projektu „Rozšíření registru malých toků ve střední a severní oblasti Černé Hory“ bylo posílení stávajícího registru přidáním nových řek, na nichž lze stavět malé vodní elektrárny s potenciálním instalovaným výkonem od 1 do 10 MW. Projekt byl financován EBRD.

Ve spolupráci s místními úřady bylo vybráno 10 řek k ověření možnosti výstavby nových malých vodních elektráren s výše uvedeným potenciálním instalovaným výkonem.

Informace o projektu

Místo
Republika Černá Hora
Období
2011 – 2013, 2017 – 2019
Klient
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Obor
Udržitelná energetika – hydroenergetika
Služby
Studie proveditelnosti
Partner
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 7 Dostupné a čisté energie
Krajina Černé Hory
Řeka tekoucí v údolí

Naše služby

Identifikace vodních toků (ÚLOHA I.)

•    výběr vodních toků
•    možné konflikty s předpisy o životním prostředí
•    hydrografické a fyzicko-geografické charakteristiky a zpracování GIS
•    práva k pozemkovému vlastnictví
•    připojovací body pro napojení do elektrické sítě
•    mezinárodní závazky týkající se hraničních vodních toků

Zpracování hydrologické studie (ÚLOHA II.)

•    hydrografické a fyzicko-geografické charakteristiky
•    hydrometrické měření
•    vyhodnocení naměřených dat a korelační studie
•    čáry trvání průtoků

Návrh MVE a zpracování registru (ÚLOHA III.)

•    geologie a geomorfologie
•    umístění budovy MVE a vtokového objektu ve vybraných vodních tocích
•    výpočet výkonu a výroby energie
•    vyhodnocení infrastruktury MVE (příjezd, napojení na energetickou síť)
•    ekonomické vyhodnocení vybraných MVE
•    přehled majetkoprávních vztahů
•    vytvoření registru

Publikování (ÚLOHA IV.)

•    závěrečný workshop
•    zapojení organizací občanské společnosti
•    instalace registru
•    školení pro koncové uživatele

Řeka v údolí
Koryto vyschlé řeky

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.