0 z 0 pro ""

Vodní nádrž

Praha

Protipovodňové opatření na stokové síti v oblasti Karlína

Společnost Sweco Hydroprojekt provedla pro našeho klienta Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. (PVS) kompletní inženýrské služby pro vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína (Praha 8). Součástí projektu je vybudování přeložky kmenové stoky B, odlehčovací komory a retenční nádrže.

Výstavba začala v březnu 2019 a předpokládaný termín dokončení realizace je 03/2023.

Informace o projektu

Místo
Karlín, Praha 8
Období
2019 – současnost
Klient
Magistrát hl. Města Prahy v zastoupení Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS a.s.)
Obor
Kanalizace
Služby
Průzkumy, studie, vypracování rámcové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (územní povolení), podrobná projektová dokumentace pro stavební povolení, povolovací služby, zadávací dokumentace pro stavební práce, dozor nad shodou návrhu při stavbě
Partner
PVS a.s.
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena
Cíl 11 Udržitelná města a obce

Dostavba kmenové stoky B v Karlíně

Nová odlehčovací komora OK 6B je rozdělena na první stokovou část a druhou odlehčovací část za česlemi. Do první stokové části je přivedena stoka B DN 3200. Po odlehčení dešťových průtoků odpadní voda pokračuje novou stokou B menšího průměru DN2000. Stoky jsou provedeny novou unikátní technologií – čedičové trouby s ocelovým pláštěm. Druhá část OK 6B obsahující přelivnou hranu, nátok do retenční nádrže 6000 m3 a výpust do Vltavy DN 3200 je ve stejném provedení jako nové stoky B.

Vnitřní část odlehčovací komory OK 6B byla navržena s vyzdívkou čedičovými a kanalizačními cihlami, přelivné hrany pak byly navrženy ze žulových kamenů váhy až 320 kg.

Výstavba budoucí retenční nádrže a čerpací stanice byla zahájena v 03/2019 a předpokládané ukončení všech opatření se předpokládá ke konci roku 2023.

Další zajímavostí projektu je navržený ražený úsek celkové délky 49,8 m pro pokládku nové kmenové stoky B DN2000 pod areálem betonárky TBG Metrostav. Z důvodu dokonalého zajištění nadloží ražby a minimalizace poklesů bylo nadloží zainjektováno tryskovou injektáží. Do provedené ražby byly následně vloženy segmenty DN2000 a byla zahájena výstavba nové rozdělovací komory RK. V rozdělovací komoře bude uložen obdobný jazyk ze žulových kamenů, který byl proveden v spojné komoře SK1.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.