0 z 0 pro ""

Černá Hora

Odolnost proti změně klimatu v černohorské silniční síti

Mezi zúčastněnými stranami v oblasti silniční infrastruktury roste povědomí o dopadech změny klimatu na silniční sítě. Společnosti Sweco Hydroprojekt a Sweco GmbH byly pověřeny přispět k posilování odolnosti silničních sítí v Černé Hoře vůči změnám klimatu v rámci projektu financovaného EBRD. Projekční tým ve spolupráci s firmou Aspiro poskytnul poradenské služby zaměřené na zavádění opatření odolnosti vůči změně klimatu do projektových dokumentací a také pomáhal při vytváření institucionálního rámce pro zahrnutí prvků odolnosti proti změně klimatu do budoucích projektů.

Projekt byl součástí technické spolupráce pro koncept rekonstrukce hlavních silničních úseků Černé Hory, pro který EBRD schválila státní půjčku ve výši 40 milionů EUR, konkrétně na rekonstrukci tří silnic: Rozaje – Spiljani; Tivat – Jaz; a Danilovgrad – Podgorica.

Informace o projektu

Místo
Černá Hora
Období
2019
Klient
Ředitelství dopravy ministerstva dopravy a námořních záležitostí
Obor
Adaptace krajiny na změnu klimatu, Pozemní komunikace
Služby
Identifikace opatření odolnosti vůči změně klimatu; vytvoření institucionálního rámce pro hodnocení, řízení a komunikaci rizik v oblasti klimatu; strategie přizpůsobení se změně klimatu.
Partner
Sweco GmbH, Aspiro
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 13 Klimatická opatření
Úsek silnice posuzován v průběhu projektu
Úsek silnice posuzován v průběhu projektu

Cíle projektu

Účelem  bylo seznámit se se třemi dílčími projekty, které mají být realizovány, poradit při zavádění opatření odolnosti proti změně klimatu při plánování a projektování budoucích projektů a  pomoci vytvořit v Černé Hoře institucionální rámec pro realizaci všech budoucích projektů a na všech stávajících silničních objektech, kde je to relevantní. Dalším cílem bylo formulovat strategii přizpůsobení se změně klimatu pro silniční sektor v Černé Hoře.

Naše služby

Projektový tým poskytl podporu ředitelství dopravy při:

•    vytvoření institucionálního rámce pro hodnocení, řízení a předávání klimatických rizik na silniční síti
•    přípravě posouzení zranitelnosti silniční sítě z hlediska klimatu a zmapování konkrétních zranitelností
•    provádění opatření na odolnost vůči změně klimatu v rámci souvisejícího investičního projektu
•    vypracování a přijetí strategie přizpůsobení se změně klimatu

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.