0 z 0 pro ""

Pohled na jez Loket z dolní vody

Loket

Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu

Na konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce pevného jezu na jedinečném meandru řeky Ohře v historickém jádru města Loket.

Stavba zahrnovala odstranění původního jezu pražského typu, který byl nahrazen betonovým tělesem, jehož přelivná a předprsní plocha je obložena žulovým kamenem. Tlumení kinetické energie je zajištěno bezvývarově těžkým kamenným záhozem. Nově byl postaven levobřežní jezový pilíř a štěrková propust, ve které je osazeno dělené stavidlo. Na přívodním kanále na MVE byla osazena nová česlová stěna.

Zajišťovali jsme kompletní projektové práce včetně získání potřebných povolení pro stavbu, dále dokumentaci (realizační) pro provedení stavby a výkon autorského dozoru.

Projekční činnost trvala 2 roky a samotná realizace v náročných podmínkách (jímkování, převody vody) byla provedena ve velice krátkém čase, a to za 9 měsíců.

Informace o projektu

Místo
Loket
Období
2015 – 2019
Klient
Povodí Ohře, státní podnik
Metrostav a.s.
Obor
Stavby na vodních tocích – Přehrady, hráze a jezy, strojní a elektrotechnická zařízení
Služby
Pro Povodí Ohře: dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro provádění stavby.

Pro Metrostav: realizační dokumentace,
dokumentace skutečného provedení stavby.
Investiční náklady
52,6 mil Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Původní konstrukce jezu
Původní konstrukce jezu Loket
Foto z výstavby
Stavební práce na jezu Loket
Pohled na česlovou stěnu, pilíř a štěrkovou propust
Pohled na jez Loket z dolní vody

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.