0 z 0 pro ""

Pelhřimov – Jihlava

II/602 Pelhřimov – hranice kraje, 8. a 9. stavba

Předmětem projektu byla modernizace komunikace II/602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou. Silnice II/602 je významnou regionální komunikací zařazenou do strategie Páteřní silniční síť Kraje Vysočina. Projekt řešil nevyhovující technické parametry komunikace, které neodpovídaly současným dopravním požadavkům. Je složen z úseků Olešná – Strměchy (8. stavba – úsek č. 1 a 2) a Dušejov – Hubenov (9. stavba). Celková délka úseků řešených projektem je 4,159 km.

Investorem akce byl Kraj Vysočina, stavba byla financována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Informace o projektu

Místo
Pelhřimov – Jihlava
Období
2017 – 2019
Klient
Kraj Vysočina
Obor
Dopravní infrastruktura, pozemní komunikace
Služby
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS), realizační dokumentace stavby (RDS)
Investiční náklady
71 mil. Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Udržitelná města a obce

Naše služby

Zpracovatelem projektové dokumentace byla divize Dopravní infrastruktura, která zároveň zajišťovala i autorský dozor. Zpracovány byly stupně Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a Realizační dokumentace stavby (RDS). Projekt byl zpracován ve 3D.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.