0 z 0 pro ""

Úpravna vody Mostiště

Velké Meziříčí

Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště

Úpravna vody Mostiště je regionálně významnou stavbou vodohospodářské infrastruktury zajišťující dodávku pitné vody pro cca 80 tis. obyvatel. Max. výkon úpravny vody je 220 l/s, zdrojem surové vody je vodní nádrž Mostiště.

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce úpravny vody Mostiště, úpravy odběrného objektu v nádrži Mostiště a výstavba souvisejících vodovodních řadů.

Informace o projektu

Místo
Velké Meziříčí
Období
2004 – 2016
Klient
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK), SMP CZ, a.s.
Obor
Vodárenství
Služby
Pro SVK: studie, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), zadávací dokumentace stavby, autorský dozor.

Pro SMP CZ: dokumentace pro provedení stavby (DPS), návrh provozního řádu (NPŘ), program komplexních zkoušek (KZ), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena
Úpravna vody Mostiště
Úpravna vody Mostiště

Použité zvláštní postupy a technologie

Návrh rekonstrukce byl primárně cílen k celkové změně koncepce technologické linky úpravy vody, která bude schopna efektivně reagovat na zhoršující se kvalitu surové vody v nádrži. Byla zvolena robustní skladba technologických stupňů zahrnující linku flotace rozpuštěným vzduchem DAF (jedná se o první instalaci v ČR), pískovou filtraci, ozonizaci doplněnou o sorpční stupeň filtrace s GAU. Pro hygienické zabezpečení pitné vody byla použita technologie UV záření. Současně byl rozšířen objem akumulace pitné vody pro zajištění dodávky pitné vody. Dále byla doplněna linka pro strojní odvodnění kalu s flotačními jednotkami a šnekovým lisem. Pro snížení spotřeby vody je část odpadních vod recirkulována – vracena zpět do procesu výroby pitné vody. Nová technologická linka nabízí maximální možnou míru automatizace a bezpečnosti provozu.

Objekty prošly celkovou rekonstrukcí s cílem prodloužit jejich životnost a snížit energetickou náročnost.

Rekonstrukce ÚV Mostiště byla vyhlášena vodohospodářskou stavbou roku 2016, v kategorii investičních nákladů nad 50 mil. Kč.

Úpravna vody Mostiště

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.