0 z 0 pro ""

Cesta ke skládce v Benátkách

Benátky nad Jizerou

Areál odpadového hospodářství Benátky nad Jizerou – III. etapa rekultivace skládky

Skládkový areál Benátky nad Jizerou se nachází nedaleko stejnojmenného města. Součástí areálu je i skládka, která slouží pro ukládání jak komunálních, tak i průmyslových (nebezpečných) odpadů. Jedná se o poměrně rozsáhlou skládku, u které probíhá průběžná rekultivace s cílem zlepšování životního prostředí v předmětné lokalitě.

V případě realizovaného projektu se jednalo o rekultivaci skládkového tělesa o výměře 41 000 m2. Vzhledem ke sklonu svahů byla v zemní vrstvě použita výztužná vrstva NOTEX.

Projekt rekultivace skládkového tělesa byl zpracován v souladu s ČSN v oblasti skládkového hospodářství a skládkování odpadů, především ČSN 83 8030, ČSN 83 8032 a ČSN 83 8035.

Informace o projektu

Místo
Benátky nad Jizerou
Období
2018 – 2020
Klient
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Obor
Hospodaření s odpady – skládkování odpadů
Služby
Zpracování prováděcí projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru
Investiční náklady
41 mil Kč
Cíle udržitelného rozvoje
Cíl 11 Udržitelná města a obce
Závěrečné ohumusování upraveného svahu skládkového tělesa
Závěrečné ohumusování upraveného svahu skládkového tělesa
Svah skládkového tělesa s protierozní rohoží a patrnou horizontální odplyňovací drenáží
Svah skládkového tělesa

Naše služby

Společnost Sweco Hydroprojekt zajistila zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace. V rámci výstavby byl prováděn i autorský dozor.

Chcete se dozvědět více o našich projektech?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.