0 z 0 pro ""

Zásady ochrany osobních údajů Sweco

Prohlášení činí společnost Sweco AB. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 28.06.2021.

Upozorňujeme naše partnery, že při uzavírání obchodních vztahů prověřujeme informace obsažené ve veřejně přístupných rejstřících, jako jsou například příslušné sankční seznamy.

 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.sweco.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit sběr osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

 

1. Účel, údaje a doba uchovávání

1.1 Vaše údaje používáme k následujícímu účelu:

Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Získaný souhlas

Doba uchovávání:

Dobu uchovávání určujeme podle stanovených objektivních kritérií: Manuál Sweco Hydroprojekt a.s.

 

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

 

3. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

 

4. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

 

5. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

 

6. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

 

7. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8. Inspektor ochrany údajů

Náš inspektor ochrany údajů byl zaregistrován u orgánu pro ochranu údajů v členském státě EU. Máte-li jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo dotazy pro inspektora ochrany údajů, můžete kontaktovat Ing. Nikola Gorelová, prostřednictvím SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz nebo telefonicky na +420 261 102 282.

 

9. Kontaktní údaje

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, Praha 4
Česká republika
Webová stránka: https://www.sweco.cz
E-mail: SM_CZ_osobni_udaje@sweco.cz
Telefonní číslo: +420 261 102 282