0 z 0 pro ""

V souladu se Směrnicí EU 2019/1937 naše společnost zřídila tyto anonymní schránky důvěry:

1) připomínky a domnělá porušení etického kodexu skupiny Sweco můžete zasílat přes oznamovací systém pod tímto odkazem: https://www.speakupfeedback.eu/web/n7xuxu/cz .

2) v České republice podezření na potenciálně protiprávní jednání, které má znaky přestupku nebo trestného činu nebo porušuje právní předpis či porušuje právní předpis Evropské unie ve vybraných oblastech můžete zasílat přes systém hlášení, který funguje online a nepřetržitě. Své podněty či připomínky můžete posílat zcela anonymně. Jak chráníme identitu oznamovatelů si můžete přečíst ZDE. Vstup do oznamovacího systému je pod tímto odkazem: https://app.whispero.eu/submit/397433264 .

K obsahu oznámení má přístup pouze řešitel na straně organizace, v našem případě se jedná o externí osobu, Mgr. Stanislava Zavadila (vedoucí právního oddělení, Whispero.cz).

Výhodou pro oznamovatele je jednoduché rozhraní pro oznámení. Nemusíte se nikde registrovat, oznámení lze zaslat na pár kliknutí.