0 z 0 pro ""

Informační povinnost dle zákona č. 134/2013 sb. – Zákon o transparentnosti

Odkvetlá pampeliška zblízka

Jméno, sídlo, IČ

Obchodní jméno: Sweco a.s.

Sídlo společnosti: Táborská 31, 140 16 Praha 4

Identifikační čísla: IČO: 26475081, DIČ: CZ26475081

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B., vložka 7326.

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada se uskutečňuje formou rozhodnutí jediného akcionáře, pozvánka na valnou hromadu tudíž není relevantní.

Účetní závěrka

Účetní uzávěrka za uplynulý rok byla schválena Rozhodnutím jediného akcionáře.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za uplynulý rok byla schválena Rozhodnutím jediného akcionáře a je umístěna pod textem.

Informace o příslušnosti ke koncernu

Ve skupině Sweco je společnost Sweco a.s. součástí Business Area „Sweco Central Europe“ (Sweco CE).

Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě

Všechna případná vysvětlení jsou součástí jednání dozorčí rady, zveřejnění vzhledem k jedinému akcionáři není relevantní.

Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva

Případné protinávrhy jsou součástí jednání dozorčí rady, zveřejnění vzhledem k jedinému akcionáři není relevantní.

Zpráva k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK

Žádná finanční asistence v předchozím období nebyla schválena či poskytnuta.

Znalecký posudek dle § 91 ZOK

Žádný znalecký posudek v předchozím období nebyl vypracován.

Informace při přeměnách korporací

K žádné přeměně korporace v předchozím období nedošlo.

Nenalezli jste, co jste hledali nebo máte další otázky?

Zanechte nám zde Váš kontakt a my Vás budeme kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.