0 z 0 pro ""

Etika podnikání

Zásady a dokumenty etiky podnikání společnosti Sweco jsou k dispozici na stránkách Skupiny Sweco: Etika podnikání a Portál obchodních partnerů

Pokračujte ve čtení zde, kde najdete přehled rámce obchodní etiky, včetně českých verzí určitých dokumentů.

Inženýrky jdoucí po schodech

Obchodní a podnikatelská etika skupiny Sweco

Našich 22 000 zaměstnanců během každodenní práce s klienty přebírá hlavní odpovědnost za konkrétní zakázky. Takový přístup vytváří velkou míru flexibility, ale zároveň klade vysoké nároky na pracovní postupy.   

Postupy odpovědné obchodní a podnikatelské činnosti

Všechny činnosti Sweco musí být v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, zároveň musí být dodržovány vnitřní předpisy a směrnice Sweco. Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s obsahem těchto předpisů a směrnic a striktně je dodržovat. 

Obchodní a podnikatelská etika je základem veškeré činnosti Sweco. Program porad jednotlivých manažerských týmů obsahuje povinný bod týkající se obchodní a podnikatelské etiky a rizika pro společenskou odpovědnost firmy (CSR) jsou pravidelně na čtvrtletní bázi hlášena představenstvu skupiny Sweco. 

Kompas obchodní a podnikatelské etiky pro každodenní práci konzultantů: Obchodní a podnikatelská etika se vztahuje ke způsobu, jakým podnikáme, jak se chováme ve vztahu k ostatním, jak řídíme firemní zdroje a jak se chováme k našemu vnějšímu prostředí. Dobře formulovaný kompas obchodní a podnikatelské etiky je zásadní pro schopnost Sweco vykonávat zadané úkoly. Všichni zaměstnanci Sweco procházejí školením obchodní a podnikatelské etiky. 

Rámec obchodní etiky Sweco vysvětluje, že Sweco má nulovou toleranci k úplatkům, korupci, podvodnému jednání a zakázaným praktikám, které omezují konkurenci. 

Procesy Sweco pro řízení rizik s ohledem na dodavatele a veřejné zakázky rozhodují o tom, zda Sweco podá nabídku na veřejnou zakázku  a zajišťuje odpovědné chování v průběhu celé zakázky. 

Všechny dokumenty týkající se zásad obchodní etiky společnosti Sweco naleznete na stránkách Skupiny Sweco: 

Etický kodex

Pravidla chování Sweco jsou kolektivní etické pokyny pro zajištění odpovědného chování ze strany zaměstnanců, dodavatelů a partnerů Sweco.

Inženýři, architekti, odborníci na životní prostředí a další zaměstnanci Sweco pracují na projektech, které ovlivňují společnost, jakož i každodenní životy lidí. To klade vysoké nároky ve vztahu k ekologickým, etickým a socioekonomickým souvislostem. Náš cíl přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti je základem všech našich aktivit.

Etický kodex  /   Code of Conduct

Směrnice podnikatelské a obchodní etiky skupiny Sweco:

Sweco stanovilo směrnice pro zamezení korupce a úplatkářství, pro dary a společenské vyžití v podnikatelském prostředí a pro sponzoring. Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za seznámení se s těmito směrnicemi a jejich dodržování. 

Směrnice: Opatření proti úplatkářství a korupci

Směrnice: Dárky, pohostinnost a společenské příležitosti

Navštivte „Etika podnikání“ a přečtěte si zásady (v angličtině) 

Sweco Etická Linka

Sweco Etická Linka je telefonní a internetová služba, která poskytuje možnost anonymně nahlásit podezření na nedodržování standardů pro obchodní a podnikatelskou etiku. 

Pokud máte podezření na nesoulad ve společnosti Sweco v oblasti etiky a chcete jej nahlásit, můžete tak učinit přes oznamovací systém pod tímto odkazem: https://www.speakupfeedback.eu/web/n7xuxu/cz. Postupujte podle pokynů v části Partnerský program na webu Sweco Group (v angličtině).

V České republice, v souladu se směrnicí EU 2019/1937, naše společnost zřídila následující oznamovací systémy.

Privacy notice (CZ/AJ)

ISO Certifikace 

Všechny společnosti Sweco jsou certifikovány. Přečtěte si o naší certifikaci ISO Sweco a.s. v části Udržitelnost na našem webu. 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je nezbytná a společnost Sweco a.s. je v souladu s českým a evropským právem. Následující zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy pro ochranu a zpracování osobních údajů. 

SGR 20/01 – Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování OÚ zaměstnanců

Zásady ochrany osobních údajů 2023

Postup při porušení zabezpečení osobních údajů 2023, příloha č. 1

Postup skupiny Sweco pro ochranu soukromí podle návrhu do roku 2023, příloha č. 2

Ochrana osobních údajů skupiny Sweco (v angličtině)  

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nenalezli jste, co jste hledali nebo máte další otázky? 

 

Ochrana osobních údajů

Nikola Gorelová

Ing. Nikola Gorelová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Etika podnikání

Vladimír Mikule

Ing. Vladimír Mikule

Technický ředitel