Organizační struktura

Základní organizační jednotky Sweco Hydroprojekt tvoří:

Divize 131 - Hydrotechnika, ekologie a odpadové hospodářství,
Divize 141 - Městská infrastruktura - vodárenství,
Divize 151 - Městská infrastruktura – čištění odpadních vod & kanalizace,
Divize 161 - Dopravní infrastruktura,
Divize 251 - Morava

Seznamte se s organizační  strukturou koncernu Sweco (PDF)

Organizační struktura Sweco Hydroprojekt a.s. (PDF)