Informační povinnost dle zákona č. 134/2013 Sb.

Jméno, sídlo, IČ

Obchodní jméno: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo společnosti: Táborská 31, 140 16 Praha 4

Identifikační čísla: IČO: 26475081, DIČ: CZ26475081

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze oddíl B., vložka 7326.

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada se uskutečňuje formou rozhodnutí jediného akcionáře, pozvánka na valnou hromadu tudíž není relevatní.

 

Účetní závěrka

Účetní uzávěrka za uplynulý rok byla schválena Rozhodnutím jediného akcionáře.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za uplynulý rok byla schválena Rozhodnutím jediného akcionáře a je umístěna pod textem.

Informace o příslušnosti ke koncernu

Ve skupině Sweco je společnost Sweco Hydroprojekt součástí Business Area „Sweco Central Europe“ (Sweco CE).

Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě

Všechna případná vysvětlení je součástí jednání dozorčí rady, zveřejnění vzhledem k jedinému akcionáři není relevantní.

Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva

Případné protinávrhy jsou součástí jednání dozorčí rady, zveřejnění vzhledem k jedinému akcionáři není relevantní.

Zpráva k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK

Žádná finanční asistence v předchozím období nebyla schválena či poskytnuta.

Znalecký posudek dle § 91 ZOK

Žádný znalecký posudek v předchozím období nebyl vypracován.

Informace při přeměnách korporací

K žádné přeměně korporace v předchozím období nedošlo.


Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014