0 z 0 pro ""

Zahraniční obchod

Naše dlouhodobá zahraniční zkušenost podněcuje inovaci, modernizaci a efektivitu našich služeb.

Multidisciplinární přístup a zkušenosti ze zahraničních projektů 

Sweco Hydroprojekt má dlouholeté zkušenosti a vynikající pověst v oblasti plánování, implementace a řízení zahraničních projektů. Nabízíme komplexní inženýrské a projekční služby ve vodním hospodářství, environmentálním inženýrství, odpadovém hospodářství a energetice.

Realizovali jsme projekty ve více než 20 zemích Evropy, střední Asie a Afriky.

Spolupracujeme s řadou zahraničních klientů, včetně Evropské unie, vládních agentur, veřejných orgánů, energetických společností, dodavatelů staveb a průmyslových společností. Mnoho našich projektů je realizováno ve spolupráci s mezinárodními agenturami pro rozvoj a financování, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová banka (WB), Německá rozvojová banka KfW, Evropská investiční banka (EIB) a Česká rozvojová agentura.

Naše služby

Nabízíme širokou škálu poradenských služeb pro všechny fáze projektu, například:

•    identifikace projektů, předběžné studie proveditelnosti a studie proveditelnosti včetně posouzení technického stavu stávajících stavebních objektů
•    všechny fáze projektové dokumentace a technických specifikací včetně přípravy zadávací dokumentace a hodnocení nabídek
•    řízení projektů a poskytování služeb během projektování, výstavby a provozu
•    řízení stavby a technický dozor investora
•    uvedení do provozu včetně systémů pro provoz a údržbu
•    technická, environmentální a sociální due diligence
•    hodnocení dopadů na životní prostředí a sociální prostředí včetně vedení dialogů za účasti zúčastněných stran atd.
•    strategické plánování
•    institucionální rozvoj a budování kapacit
•    školení zaměstnanců

Přečtěte si více o našich službách

Vybrané reference

Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami, Prishtina, Fáze III Prishtina, Kosovo
Úpravna vody v Prishtině
Odolnost proti změně klimatu v černohorské silniční síti Černá Hora
Odolnost silniční sítě vůči klimatickým změnám
Modernizace systému zásobování pitnou vodou a kanalizační sítě města Petropavlovsk Petropavlovsk, Kazachstán
Zásobování pitnou vodou a kanalizace v Petropavlovsku
Zásobování vodou v jižním Kazachstánu Kazachstán – regiony Jižní Kazachtstán, Jambul a Aktobe
Zásobování vodou v jižním Kazachstánu

Náš přístup

Naše projekty realizují multidisciplinární týmy složené ze zahraničních i místních odborníků. Jsme schopni sestavit zkušené týmy přizpůsobené konkrétnímu projektu. Odborníci se zabývají řadou specializací, například řízením projektů, různými inženýrskými disciplínami, environmentálními a sociálními aspekty, financemi a budováním institucionálních kapacit.

Máme řadu kvalifikovaných, kompetentních a zkušených technických pracovníků v následujících oborech: vodohospodářství, hydraulika, stavebnictví, pozemní stavitelství, architektura, dopravní infrastruktura, chemické a procesní inženýrství, environmentální inženýrství, strojírenství a elektrotechnika.

Spolupráce v rámci skupiny Sweco umožňuje nabídnout rozsáhlou škálu služeb v širším spektru technických oborů. Spolupracujeme také s partnerskými společnostmi při dalším rozšiřování služeb, které nabízíme našim klientům.

Sweco Hydroprojekt je držitelem certifikátu ISO. Přečtěte si o naší certifikaci ISO v části Udržitelnost na našem webu.

Naše odborné znalosti

Sweco Hydroprojekt má rozsáhlé zkušenosti v řadě sektorů zahraničních projektů, zejména:

•    zásobování pitnou vodou – úpravny vody, vodovody, územní plány zásobování vodou
•    odvádění a čištění odpadních vod – územní plány odpadních vod, čistírny odpadních vod, kanalizace
•    vodní elektrárny
•    hydraulické konstrukce
•    odpadové hospodářství
•    klimatické změny

Nabízíme také služby v řadě dalších technických oborů. Přečtěte si o všech oborech podnikání Sweco Hydroprojekt.

 

Chcete se dozvědět více o zahraničním obchodu?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.