0 z 0 pro ""

Elektrotechnika

Pomáháme klientům se všemi stupni projektové dokumentace, včetně 3D a BIM. Poskytujeme rovněž konzultace a poradenství při financování projektů z dotačních titulů.

Specializujeme se na konzultační a projekční činnost pro podniky s velkými průmyslovými areály, kterým pomáháme optimalizovat využití energie a elektronických zařízení pomocí nástrojů energetického managementu. V rámci všech našich projektů se zaměřujeme na udržitelnost a snižování spotřeby energií. Dále tvoříme energetické koncepce, ekonomické analýzy provozních a investičních nákladů a navrhujeme opatření pro využití maximálního energetického potenciálu lokality pro města a obce a pomáháme jim tak nejen s přechodem ke komunitní energetice.

 

Naše služby v oblasti elektrotechniky

Energetické posouzení významných průmyslových areálů a technologických celků

 • energetické využití odpadů
 • využití tepelných čerpadel
 • využití tepelných výměníků
 • implementace OZE
 • akumulační systémy
 • optimalizace technologických procesů
 • využití stávajících technologií a návrh nových nejmodernějších technologií
 • služby výkonové rovnováhy

Energetický management

 • EMS – monitoring, analýzy, řízení a vizualizace energetických toků
 • ESG – poradenství, optimalizace projektů pro ESG rating
 • EPC – konzultační a projekční činnost
 • spolupráce při zakládání energetických společenství
 • energetické audity
 • implementace požadavků v souladu s ČSN EN ISO 50001

Obnovitelné zdroje energie

 • fotovoltaické elektrárny
 • větrné elektrárny
 • vodní elektrárny
 • využití geotermální energie
 • využití energie z biomasy
 • akumulační systémy pro smysluplné využití přebytků energie z OZE

Energetické koncepce

 • návrhy pro obce, města, MAS, průmyslové areály, firmy
 • analýza stávajícího stavu – energetických zdrojů, budov, technologických celků a procesů
 • tvorba základní energetické bilance
 • využití výhod komunitní energetiky
 • návrh opatření pro maximální využití energetického potenciálu lokality
 • ekonomické analýzy provozních a investičních nákladů
 • energetický management