0 z 0 pro ""

Efektivní využití energie

V současné době se klade důraz na efektivní využívání energie z několika důvodů, jako jsou vyčerpávající se fosilní paliva, rostoucí ceny energií a zvyšující se nároky na životní prostředí. Energetický management je způsob, jak postupně snížit provozní náklady a zlepšit organizaci práce.

V posledních letech je kladen velký důraz na efektivitu využití energie hned z několika důvodů. Tím prvním jsou vyčerpávající se zásoby fosilních paliv, dále se jedná o rostoucí ceny energií, jejich případný nedostatek v době válečného konfliktu či jiné krize a zvyšující se nároky na životní prostředí.

Cílem energetického managementu je postupné výrazné snižování provozních nákladů a zlepšení organizace práce v daném subjektu. Někdy je zavedení energetického managementu legislativně vyžadováno, v některých případech je energetický management podmínkou v rámci dotačních titulů.

V rámci oblasti efektivního využití energie poskytujeme poradenství v oblasti energetického managementu, tvorbu energetické koncepce nejen vodohospodářských staveb, tvorbu energetické koncepce obcí, management energií, návrhy fotovoltaických elektráren a návrh systémů predikce údržby.

Zaměřujeme se na vytváření projektů, které jsou navrženy s ohledem na potřeby a zdroje dané komunity a přinášejí tak užitek všem zúčastněným.

Naše služby v oblasti efektivního využití energie

Komunitní energetika

Komunitní energetika neslouží k zisku, nýbrž zajišťuje skupinám občanů, ale hlavně městům a obcím energetickou soběstačnost. Spočívá v tom, že prostředky k výrobě energie z obnovitelných zdrojů jsou vlastněny komunitou a slouží převážně k jejím účelům, přebytky mohou být případně prodávány. Zajišťujeme kompletní projektování systémů komunitní energetiky se zaměřením na udržitelnost, optimalizaci spotřeby a soběstačnost.

 • zjištění stávajícího stavu a tvorba základní energetické bilance obce
 • stanovení a posouzení relevantních energetických zdrojů
 • návrh koncepčních energetických opatření s maximálním využitím potenciálu dané lokality s cílem optimalizovat hospodaření s energiemi a posílení energetické soběstačnosti
 • sestavení optimálního modelu komunitní energetiky obce
 • popis platné legislativy pro navržená opatření
 • ekonomické posouzení navržených opatření
 • posouzení možnosti financování ve vztahu k dotačním strukturám

Energetický management

Energetický management (EMS) je komplexní systém řízení a optimalizace spotřeby energie. Cílem EMS je snížit energetickou náročnost a zvýšit účinnost energetického využití, což může přinést kromě snížení nákladů na energie i snížení zátěže životního prostředí.

 • kontinuální sběr dat a monitorování
 • analýza dat
 • vyhodnocování výsledků a stanovení opatření
 • implementace opatření vedoucí k optimalizaci spotřeby energií