0 z 0 pro ""

Vodní hospodářství, energetika a průmysl

Řešení zohledňující environmentální přístup a nutná adaptace na klimatickou změnu jsou novým významným prvkem v oboru konzultačních a projektových služeb. 

Moderní technická řešení pro čistou vodu, udržitelnou energetiku a průmyslové provozy efektivně nakládající se zdroji 

Sweco poskytuje širokou škálu služeb v oblasti vodního hospodářství, energetiky, životního prostředí a průmyslu. Je přední inženýrskou, poradenskou a projektovou firmou působící především v sektoru vodního hospodářství v České republice.

Máme široký tým specialistů a proto můžeme pomoci jak s technickými řešeními, tak i se strategickým poradenstvím vycházejícím z konkrétních potřeb zákazníka. Přínosem pro naše zákazníky je vedle silné lokální přítomnosti v celé České republice i možnost využívat znalosti a zkušenosti odborníků z dalších společností Sweco z celé Evropy.

Máme dlouholeté zkušenosti s integrovaným poradenstvím a do projektů zapojujeme specialisty, odborníky a vedoucí pracovníky s rozhodovacími pravomocemi a svěřenou odpovědností za vysokou kvalitu výsledné práce.

Voda a životní prostředí

Komplexní odbornost společnosti Sweco pomáhá klientům najít řešení, která jsou optimální z hlediska životního prostředí i zdrojů. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje řešení dodávek vody, čištění odpadních vod, nakládání s pevnými odpady a obnovu přírodních systémů. Společnost Sweco rovněž zpracovává různé druhy ekologických studií a hodnocení vlivu na životní prostředí.

Energie

Cílem společnosti Sweco v oboru hospodaření s energií je pomoci našim klientům vyvíjet bezpečné, hospodárné a ekologicky udržitelné projekty. Poskytujeme také řešení, která rozvíjejí a zdokonalují tradiční typy energetických zdrojů a zařízení.

Průmysl

Naši inženýři poskytují poradenské služby v oblasti investičních projektů ve výrobním, energetickém a zpracovatelském průmyslu. Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnuje vše od konzultačních inženýrských služeb až po plánování, projektovou činnost a řízení projektů.

Vybrané reference

Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště Velké Meziříčí
ÚV Mostiště
Strategie přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v České republice Česká republika
Přírodě blízká PPO
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha – nová vodní linka (NVL) Praha
Nová vodní linka
ŠKODA AUTO a.s. – Studie pro udržitelné zásobování průmyslovou vodou Mladá Boleslav a Kvasiny
udržitelné zásobování průmyslovou vodou pro závody Škoda Auto a.s.

Chcete se dozvědět o našich službách ve vodě, energetice a průmyslu?

Pošlete nám dotaz a budeme Vás kontaktovat. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci.